Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Το παραμύθι της εξαίρεσης

Τι λέει το σχέδιο νόμου περιληπτικά

Άρθρο 31

Παράγραφος 1&5 :
• Το μέσο κατά κεφαλή κόστους αμοιβής του προσωπικού της ΔΕΗ απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 1.900 € το μήνα.
Παράγραφος 2.:
• Εξαιρείται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ από το παραπάνω όριο και πάει στο σημερινό όριο .
Παράγραφος 3.:
• Το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ της ΔΕΗ, είναι ίδιο με αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων ( 780 για τον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ της ΥΕ , για την ΔΕ επί πλέον 10%, για την ΤΕ επί πλέον 33% και την ΠΕ επί πλέον 40%).
Επίσης για τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ (με αντιστοιχία θέσεων Τμηματάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή) το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών θα είναι ίδιο με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις.
Παράγραφος 4.:
• Εξαιρείται το τεχνικό προσωπικό από το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και «πάει στο σημερινό όριο».
• Εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ ( προϊστάμενος οργανικής επιπέδου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης) από το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και «πάει στο σημερινό όριο».

Μια προσεκτική ανάγνωση του νόμου αναδεικνύει γιατί η παράγραφος 4 στην ουσία έγινε μόνο για τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ ( που αμείβονται με συμβόλαιο) και όχι για το σύνολο του τεχνικού προσωπικού, και συγκεκριμένα :
• Το σημερινό ετήσιο μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ είναι 1150000000 αν το κάνουμε αναγωγή σε μηνιαίο για 21000 υπαλλήλους της ΔΕΗ αυτό είναι
• 1150000000:21000=54762:12=4563 €/μήνα . Δηλαδή αυτό το εισόδημα για να γίνει 1900 €/μήνα πρέπει να υποστεί απώλεια κατά 58% το μήνα, μπορεί ο καθένας μας να υπολογίσει πόσο θα είναι ο μισθός του αν αφαιρεθεί 58%.
• Το ο ετήσιο μισθολογικό κόστος με τον σχέδιο νόμου διαμορφώνεται 21000Χ12Χ1900=47880000 €, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό το πόσο διατεθεί μόνο για το τεχνικό προσωπικό (να εξαιρέσουμε τις 5000 περίπου διοικητικούς συναδέλφους) τότε το μέσο μηνιαίο κόστος του « εξαιρούμενου τεχνικού προσωπικού » διαμορφώνεται σε 478800000:12:16000=2494 €/μήνα
Δηλαδή και αν ακόμα οι συνάδελφοι Διοικητικοί χαρίσουν το μισθό τους στους τεχνικούς συναδέλφους το μηνιαίο κόστος ( εννοείται μικτά) θα είναι 2494 €/μήνα, που στην πραγματικότητα με τον υπολογισμό και του κόστους των διοικητικών συναδέλφων αυτό θα διαμορφωθεί περίπου στις 2000 €/μήνα.

Αυτό συνάδελφοι είναι το παραμύθι της εξαίρεσης του τεχνικού προσωπικού ότι αντί για μέσο κόστος 1900 €/μήνα θα έχουν μέσο κόστος 2000 €/μήνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου