Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ανεξάρτητο, μη χρηματοδοτούμενο, χωρίς συνδικαλιστικές άδειες και 1 ένα € συνδρομή
www.ahskardias.blogspot.com
email:ergostasiako@yahoo.gr

Εξαπατήθηκε ή μας εξαπάτησε η ΓΕΝΟΠ

41% και όχι 35% η μείωση

Συγκεκριμένα το άρθρο 31 παρ. 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου ,προβλέπει:

5. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.

Δηλαδή η ρύθμιση αυτή καθορίζει το μέσο κατά κεφαλή κόστος και αυτό για τη ΔΕΗ διαμορφώνεται:
Το 2009 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ( με τις εργοδοτικές εισφορές) ήταν 1.485,4 εκ. € και οι εργαζόμενοι ήταν 22582 μέσο ετήσιο κόστος 1485400000:22582=65778 € και μηνιαίο 5481 € αυτό μειούμενο κατά 35%, όπως προβλέπει ο νόμος γίνεται 3562 €/μήνα .
Το 2010 συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ήταν 1.242,2 εκ. € μειωμένη κατά 16,4% σε σχέση με το 2009.
Το 2011 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1.150 εκ. € μειωμένη κατά 8% σε σχέση το 2010.
Το 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και με πρόβλεψη της μείωσης του προσωπικού σε 20500 εργαζόμενους η συνολική δαπάνη( με τις εργοδοτικές εισφορές) δεν πρέπει να υπερβεί 20500Χ3562Χ12 =876252000 € δηλαδή μειωμένη κατά 24% σε σχέση με το 2011.

Κανένας μέχρι τώρα υπηρεσιακός παράγοντας ούτε εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ ( που έκλεισε τη συμφωνία και όπως διαδίδεται με την βοήθεια του υφ. Εσωτερικών κ.Κουκουλόπουλου ) δεν μας είπε ότι η μείωση της συνολική δαπάνης μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) για το 2012 θα διαμορφωθεί κατά 24% μειωμένη σε σχέση με το 2011.

Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το ποσό δεν εξοικονομείται με περιστολή υπερωριών κλπ, αλλά με «κούρεμα με την ψιλή» του μισθού σε ποσοστό ίσο και με των εταιρειών που δεν «εξαιρούνται» και μάλιστα μειούμενο συνεχώς με την μείωση του προσωπικού.Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές για τον διαγωνισμό της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα
Προσφορές για την κατασκευή της λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5» κατέθεσαν οι κοινοπραξίες των εταιρειών ΤΕΡΝΑ-Hitachi και Alstom-METKA-DAMCO.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ αναφορικά με το Διαγωνισμό για τη «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,32 δισ. ευρώ, ανοίχθηκαν τη Δευτέρα οι οικονομικές προσφορές για το διαγωνισμό από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Ειδικότερα, υπήρχαν δύο προσφορές:
• η εταιρεία Τέρνα με υπεργολάβους τις εταιρείες Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και την Hamon Environmental GmbH προσέφερε συνολικό τίμημα 1.394.634.137,82 ευρώ. Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 660,0 MW.
• ο όμιλος εταιρειών Alstom Power Systems S.A., Alstom Power Systems GmbH, Alstom Hellas Α.E., METKA A.E. και DAMCΟ Energy Α.Ε. με επικεφαλής την Alstom Power Systems S.A. και με υπεργολάβους τις εταιρείες Alstom Power Steam Turbines, Alstom Power India και Alstom Power Italia προσέφερε συνολικό τίμημα 1.557.786.200 (συμπεριλαμβανομένου ποσού 46.398.200 ευρώ που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση των τεχνικών αποκλίσεων). Η προσφορά αφορά σε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 598,9 MW.
«Στη συνέχεια, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ανάδοχος, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη», καταλήγει η ΔΕΗ στην ανακοίνωσή της.

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Το παραμύθι της εξαίρεσης

Τι λέει το σχέδιο νόμου περιληπτικά

Άρθρο 31

Παράγραφος 1&5 :
• Το μέσο κατά κεφαλή κόστους αμοιβής του προσωπικού της ΔΕΗ απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 1.900 € το μήνα.
Παράγραφος 2.:
• Εξαιρείται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ από το παραπάνω όριο και πάει στο σημερινό όριο .
Παράγραφος 3.:
• Το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ της ΔΕΗ, είναι ίδιο με αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών δημοσίων υπαλλήλων ( 780 για τον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ της ΥΕ , για την ΔΕ επί πλέον 10%, για την ΤΕ επί πλέον 33% και την ΠΕ επί πλέον 40%).
Επίσης για τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ (με αντιστοιχία θέσεων Τμηματάρχη, Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή) το ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών θα είναι ίδιο με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων που κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις.
Παράγραφος 4.:
• Εξαιρείται το τεχνικό προσωπικό από το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και «πάει στο σημερινό όριο».
• Εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ ( προϊστάμενος οργανικής επιπέδου Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης) από το ανώτατο όριο μηνιαίων τακτικών αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και «πάει στο σημερινό όριο».

Μια προσεκτική ανάγνωση του νόμου αναδεικνύει γιατί η παράγραφος 4 στην ουσία έγινε μόνο για τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ ( που αμείβονται με συμβόλαιο) και όχι για το σύνολο του τεχνικού προσωπικού, και συγκεκριμένα :
• Το σημερινό ετήσιο μισθολογικό κόστος της ΔΕΗ είναι 1150000000 αν το κάνουμε αναγωγή σε μηνιαίο για 21000 υπαλλήλους της ΔΕΗ αυτό είναι
• 1150000000:21000=54762:12=4563 €/μήνα . Δηλαδή αυτό το εισόδημα για να γίνει 1900 €/μήνα πρέπει να υποστεί απώλεια κατά 58% το μήνα, μπορεί ο καθένας μας να υπολογίσει πόσο θα είναι ο μισθός του αν αφαιρεθεί 58%.
• Το ο ετήσιο μισθολογικό κόστος με τον σχέδιο νόμου διαμορφώνεται 21000Χ12Χ1900=47880000 €, αν υποθέσουμε ότι όλο αυτό το πόσο διατεθεί μόνο για το τεχνικό προσωπικό (να εξαιρέσουμε τις 5000 περίπου διοικητικούς συναδέλφους) τότε το μέσο μηνιαίο κόστος του « εξαιρούμενου τεχνικού προσωπικού » διαμορφώνεται σε 478800000:12:16000=2494 €/μήνα
Δηλαδή και αν ακόμα οι συνάδελφοι Διοικητικοί χαρίσουν το μισθό τους στους τεχνικούς συναδέλφους το μηνιαίο κόστος ( εννοείται μικτά) θα είναι 2494 €/μήνα, που στην πραγματικότητα με τον υπολογισμό και του κόστους των διοικητικών συναδέλφων αυτό θα διαμορφωθεί περίπου στις 2000 €/μήνα.

Αυτό συνάδελφοι είναι το παραμύθι της εξαίρεσης του τεχνικού προσωπικού ότι αντί για μέσο κόστος 1900 €/μήνα θα έχουν μέσο κόστος 2000 €/μήνα