Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Πτώση 19,5% στα κέρδη του 2010,NAFTEMPORIKI.GR Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Πτώση 19,5% στα κέρδη του 2010


Στα 557,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα το 2010, μειωμένα κατά 19,5% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Επιχείρηση.

Στα 557,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ το 2010, μειωμένα κατά 19,5% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Επιχείρηση.

Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 25,4% στα 740,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.811,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 194,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους.

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26.4.2010 αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συνέπεια της απόφασης αυτής, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 99,6 εκατ. ευρώ, όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.497,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε σε 25,8% από 27,8% το 2009. Οι λειτουργικές ταμιακές ροές μειώθηκαν κατά 206 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683,GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα.

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.

Το 2010, το 32,0% των συνολικών εσόδων της Επιχείρησης δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2009.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 12,6%, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (104,9 εκατ. ευρώ) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (65 εκατ. ευρώ).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμήθηκε σε 204 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά 294,1 εκατ. ευρώ.

«Το 2011, στο οποίο κατά τη γνώμη μας θα επικρατήσει σημαντική μεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στις αγορές πρώτων υλών, καθώς και δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, αναμένεται να είναι μια χρονιά με πολλές προκλήσεις. H ΔΕΗ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά ενέργειας», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2010.

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Τί φέρνει το νέο Ασφαλιστικό, απο ΜΕΓΑ


Με 12 τρόπους, πέραν του στρατού και ένα σημαντικό κόστος εν μέσω κρίσης, δύνανται οι ασφαλισμένοι να πετύχουν μια πρόωρη συνταξιοδότηση.
Σε σημείο που η "έξοδος" από την εργασία γίνεται μόνο με 33 πραγματικά έτη ασφάλισης (40 με τα πλασματικά). Αλλά μένει αμετάκλητη η πρόβλεψη του περσινού νόμου Λοβερδου-Κουτρουμάνη (3863/10) για συνταξιοδότηση μετά το 60ο έτος. Μονη... παρασπονδία η συνταξιοδότηση στο 58ο έτος για τους ασφαλισμένους τα βαρέα. Και μάλιστα αυτή η παροχή με μειωμένη σύνταξη.


Οι νέες ευκαιρίες αναγνώρισης πλασματικών ετών αφορούν σε όσους ασφαλισμένους δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010. Ετσι αποκλείονται οι ασφαλισμένοι του δημοσιου και των ειδικών ταμείων που είχαν 25 έτη τον περασμένο Δεκέμβριο (μαζί με τον στρατο και τα πλασματικά από τα παιδιά, έστω και εάν η αναγνώριση γίνει το 2011 ή αργότερα). Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα νέα πλασματικά οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είχαν 10.500 ένσημα το 2010 (μαζί με τον στρατο), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος πέρυσι και μένει μονο ο χρόνος ασφάλισης (35ετία) για την λήψη πλήρους σύνταξης.
Ως χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναγνωριστεί: α)η στρατιωτική θητεία, β)η γονική άδεια ανατροφή παιδιών, γ)η επιδότηση λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και η επιδότηση λόγω ανεργίας (ξανά 300 ημέρες), δ)η εκπαιδευτική άδεια μέχρι 2 έτη, ε)οι σπουδές για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου εκπαίδευσης, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους, στ)τα ασφαλιστικά κενά ματαξυ δυο ταμείων, ζ)ο χρόνος κύησης και λοχείας, η)ο χρόνος απεργίας, θ) 1 έτος για το πρώτο παιδί και 2 έτη για κάθε επόμενο και μέχρι τα 3 (3 συνολικά έτη για δυο τεκνα και 5 για τρία)-η σχετική ρύθμιση επεκτάθηκε και για τους δυο συζύγους, ι)ο χρόνος μαθητείας και μέχρι 2 έτη, ια) ο χρόνος άσκησης ανασφάλιστης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Ο χρόνος αυτός (ΟΑΕΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το ποσοστό προσαύξησης περιορίζεται στο 2% για κάθε έτος. Για την εξαγορά καταβάλλονται εισφορές με βάσει την 5η ασφαλιστική κλάση.
Τέλος οι εκδότες και δημοσιογράφοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως 3 έτη ανασφάλιστης εργασίας. Ομως οι εκδότες θα πληρώνουν 3.150 ευρω για κάθε έτος, ενώ οι υπάλληλοι τους (δημοσιογράφοι) από 3.150 ευρω και πάνω (το 16% του τελευταίου μισθού). Ο στρατός υπολογίζεται με βάσει τον τελευταίο μισθό (20%), ενώ για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014 παρέχεται έκπτωση 30%. Πέραν αυτής της χρονολογίας το κόστος περιορίζεται στο 50%. Η επιδότηση ασθενειας και ανεργίας και ο χρόνος κύησης και λοχείας είναι μονο για θεμελίωση (όχι και για προσαύξηση) και είναι δωρεάν. Ολοι οι άλλοι χρόνοι εξαγοράζονται με περίπου 165 ευρω για κάθε μηνα (συν 6% για το επικουρικό). Για να αναγνωρίσει κάποιος ασφαλιστικό κενό θα πρέπει να συμπληρώνει ημερολογιακό μηνα (κατά περίπτωση). Δεν μπορεί να αναγνωρίζει 20 ή 24 ημερες εν'ος μηνα γιατί τον πολοιπο εργαζόταν(ασφαλιζοταν). Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση 15%, ενώ η δαπάνη φοροεκπίπτει.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...
Του Δημήτρη Πιπεργιά

Στα μέσα της δεκαετίας του 80 τα λιμνάζοντα συσσωρευμένα κεφάλαια αναζήτησαν «επενδυτική διέξοδο» στην «απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας» . Μέχρι τότε ο ηλεκτρισμός δεν παρουσίαζε κερδοσκοπικό-επενδυτικό ενδιαφέρον αφού η πρόβλεψη αποδόσεων ήταν μικρή και ο χρόνος αποσβέσεων εξαιρετικά μεγάλος . Η απουσία «επενδυτικού» ενδιαφέροντος εξ’ άλλου σε συνδυασμό με την ανάγκη εξηλεκτρισμού της υπαίθρου και την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ( φράγματα –ορυχεία - υδροηλεκτρικά και θερμικά εργοστάσια - δίκτυα μεταφοράς και διανομής ), που απαιτούσαν μεγάλα κεφάλαια και επιχειρήσεις κλίμακας, οδήγησε στην ίδρυση της ΔΕΗ και τις εξαγορές των ηλεκτρικών εταιριών που υπήρχαν σ όλη την Ελλάδα (δεκαετίες 50-60-70 ).
Ο χρόνος των αποσβέσεων των ενεργειακών επενδύσεων είναι δηλωτικός των παραπάνω αναγραφομένων. Η ΔΕΗ τον υπολόγιζε και τον υπολογίζει τουλάχιστον στην 25ετία. Οι ιδιώτες επενδυτές μετά βίας επενδύουν με ορίζοντα την 10ετια .
Η «απελευθέρωση των αγορών» είχε σαν προκάλυμμα την θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα εξασφαλίσει μείωση των τιμών στον καταναλωτή και έγινε κύρια επιδίωξη των νεοφιλελεύθερων οικονομικών προγραμμάτων σχεδόν όλων των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων. Το ηλεκτρικό ρεύμα από βασικό κοινωνικό αγαθό χαρακτηρίσθηκε «προϊόν» και η λογική της κοινής ωφέλειας αντικαταστάθηκε από αυτήν της κερδοφορίας. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν οι τεχνολογικές εξελίξεις στις μονάδες παραγωγής (θεαματική βελτίωση του βαθμού απόδοσης - μείωση κόστους – εισαγωγή νέων καυσίμων κλπ) και στη διαχείριση των συστημάτων Η.Ε.(πληροφορική – τηλεπικοινωνίες κλπ). Όπου όμως εφαρμόστηκε η «απελευθέρωση» είχε τα αντίστροφα από...
τα θεωρητικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Έτσι είχαμε αύξηση των τιμών στον τελικό καταναλωτή και πτώση όλων των δεικτών ποιότητας των προσφερομένων αγαθού και υπηρεσιών.
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Κ.Μητσοτάκη επιχείρησε σκανδαλωδώς –ευτυχώς ανεπιτυχώς λόγω έντονων πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων - να εκχωρήσει μονάδες παραγωγής σε ιδιώτες ( ΒΟΟ, ΒΟΤ, Κυρατσάκης κλπ). Έτσι η τιμή του ρεύματος στη χώρα μας παραμένει - μέχρι σήμερα - από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη και τα αποτέλεσματα της αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων, που έγινε τις περασμένες δεκαετίες, καρπούνται ο Λαός και η εθνική μας οικονομία.

Η «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η θεωρία της απελευθέρωσης τελικά επικράτησε . Με οδηγίες της Ε.Ε έγινε υποχρέωση και για τη χώρα μας. Βασικός νόμος ο Ν.2773/99 που οδήγησε στην σημερινή δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Βασική διάταξη για την εύρυθμη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς είναι αυτή του άρθρου 3 ν2773 για την εποπτεία του κράτους «η οποία ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό στα πλαίσια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της Χώρας ». Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός «διαμορφώνεται σε δεκαετή και πενταετή κυλιόμενη βάση και προσλαμβάνει την μορφή απόφασης του αρμοδίου Υπουργού και γνωστοποιείται στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής, λαμβάνει υπόψη του τα υπάρχοντα και πιθανολογούμενα ενεργειακά αποθέματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς και αποσκοπεί : α)στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας β)στην προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας γ) στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας και δ) στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών».
Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός δεν προέκυψε έκτοτε εξαιτίας των πιέσεων που ασκούσαν οι «επενδυτές» και των προθέσεων των εκάστοτε Υπουργών να έχουν λιτά τα χέρια τους για οποιεσδήποτε - χρυσοφόρες πολλές φορές - διευθετήσεις. Το μίγμα καυσίμου ήταν και παραμένει βασικό στοιχείο του σχεδιασμού και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος ,την κερδοφορία άρα και τις τιμές του ρεύματος.
Η διαφαινόμενη εγκατάλειψη του εγχώριου λιγνίτη, στο όνομα της «προστασίας» του παγκόσμιου περιβάλλοντος, σε στιγμές βαθειάς κρίσης της εθνικής μας οικονομίας και μεγάλης ανάγκης αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών, συνδυαζόμενη με την υποκατάσταση του από ακριβά εισαγόμενα καύσιμα, κερδοφόρες για λίγους εισαγωγές και πανάκριβες ηλιακές KWH, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, υποσκάπτει τα θεμέλια της και οδηγεί σε πανάκριβο ρεύμα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η γνώση των κανόνων και της λειτουργίας της αγοράς Η.Ε. όπως έχει διαμορφωθεί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση των επιδιώξεων των μεγάλων συμφερόντων που ενεργοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού , του οικονομικού οφέλους τους και της γενικότερης ζημιάς που προκύπτει από κάθε μια από αυτές .
Με βάση τα προβλεπόμενα από τους νόμους :
Α) Κάθε θερμική μονάδα παραγωγής Η.Ε, που έχει διαθέσιμη εγγυημένη ισχύ, (πιστοποιητικό ισχύος) προσφέρει τις δυνατότητες της στο διαχειριστή του συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ).Η διάθεση αμείβεται με 45.000 ευρώ/ MW το χρόνο (ενταχθεί ή δεν ενταχθεί στο σύστημα για παραγωγή) και η δαπάνη μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές μέσω των προμηθευτών. Η αμοιβή αυτή ήταν μέχρι τα μέσα του 2010 35.000ευρώ και αυξήθηκε με απόφαση της κυβέρνησης σε 45.000 ευρώ ή 28,57%.
Β) Την προηγούμενη κάθε ημέρας υποβάλλονται στο ΔΕΣΜΗΕ,από τους προμηθευτές και εξαγωγείς, δηλώσεις απαιτούμενου φορτίου ανά ώρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών-καταναλωτών και από τους παραγωγούς και χονδρεμπόρους- εισαγωγείς προσφορές έγχυσης . Οι προσφορές έγχυσης αφορούν την ισχύ ανά ώρα που μπορούν να διαθέσουν την επομένη και για τους παραγωγούς επιπρόσθετα την τιμή διάθεσης που αντανακλά «τουλάχιστον» το μεταβλητό κόστος λειτουργίας (καύσιμο + λιπαντικά) της μονάδας παραγωγής.
Γ)Με βάση τις δηλώσεις και τις προσφορές γίνεται ο ημερήσιος προγραμματισμός της επόμενης ημέρας. Ο προγραμματισμός αποβλέπει στη κάλυψη όλων των αναγκών σε Η.Ε. Επειδή η Η.Ε. δεν αποθηκεύεται και η έλλειψη της οδηγεί σε διακοπές ακόμη και black out κάθε στιγμή πρέπει να εισρέουν στο σύστημα ποσότητες ρεύματος που να καλύπτουν την ζήτηση. Οι εισροές προγραμματίζεται να προέρχονται κατά προτεραιότητα
1.Από ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες – Φωτοβολταϊκά - Μικρά Υδροηλεκτρικά - Υποχρεωτικά νερά για αρδεύσεις και υδροδοτήσεις – Γεωθερμία - Βιοαέριο κλπ)
2.Από εισαγωγές
3. Από θερμικές μονάδες παραγωγής ξεκινώντας από τη φθηνότερη. Παρέκκλιση γίνεται για λόγους ασφάλειας του συστήματος και γενικότερου συμφέροντος . (Κίνδυνοι black out – τεχνικά ελάχιστα και ευελιξία των μονάδων - αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων κλπ) .
Δ)Το απόγευμα της παραμονής και μετά την κατάρτιση του προγράμματος γίνεται η εκκαθάριση των λογαριασμών και την τρίτη επομένη ημέρα - με βάση την εκτέλεση του - γίνονται οι εκκαθαρίσεις των αποκλίσεων από αυτό.
Ε)Όλες οι εισροές από ΑΠΕ , εισαγωγές και μονάδες παραγωγής αποπληρώνονται με βάση την ακριβότερη τιμή έγχυσης ανά ώρα που ονομάζεται Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ) . Έτσι εξηγείται και το πάθος των ιδιωτών να αφαιρεθεί από τη ΔΕΗ σημαντικό ποσοστό από το ρεύμα πού παράγεται με καύσιμο τους φθηνούς λιγνίτες και η διαχείριση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων όπως και ευαισθησία που επιδεικνύουν σε θέματα περιβάλλοντος. Πιστεύουν ότι αφαιρώντας από τη ΔΕΗ σημαντικές ποσότητες φθηνής ενέργειας θα επιτύχουν υψηλότερη Οριακή τιμή για περισσότερες ώρες την ημέρα, άρα υψηλότερα έσοδα στα ταμεία τους. Η διαφορά μεταξύ των εγγυημένων τιμών των ΑΠΕ καταβάλλεται από ειδικό λογαριασμό του ΔΕΣΜΗΕ στα έσοδα του οποίου εντάσσεται και το τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές. Ο λογαριασμός είναι ελλειμματικός και παρά την αλματώδη αναπροσαρμογή του τέλους το 2010 έκλεισε με σωρευμένο έλλειμμα μεγαλύτερο των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Από την Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Α.Η.Ε.) αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα οι προμηθευτές και εξαγωγείς με βάση τις δηλώσεις φορτίου και χρεώνονται με βάση την ΟΤΣ .
Η αμοιβή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με θερμικές μονάδες προέρχεται τόσο από την ισχύ όσο και από τις εγχύσεις που θα πραγματοποιήσουν. Εισπράττουν δηλαδή αμοιβή τόσο από τα πιστοποιητικά ισχύος όσο και από τις εκκαθαρίσεις των εισροών τους στην ημερήσια αγορά .
Όλα τα παραπάνω καθορίζονται από νόμους αλλά και από τους κώδικες που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τους κανόνες λειτουργίας της ημερήσιας αγοράς . Η Ρ.Α.Ε. (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) εισηγείται, μετά από διαβούλευση με τους «παίχτες της αγοράς», τους κώδικες που αποτελούν κυβερνητικές αποφάσεις και «εγγυάται» την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς . Η αγορά ηλεκτρισμού έχει διαμορφωθεί πάνω στα κοινόχρηστα, πλέον, δίκτυα μεταφοράς και διανομής αφορά το σύνολο των καταναλωτών. Κάθε καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τον προμηθευτή του.
Η ΔΕΗ έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και είναι : α) Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με θερμοηλεκτρικά , υδροηλεκτρικά εργοστάσια και ΑΠΕ(στα θερμικά εργοστάσια χρησιμοποιεί σαν καύσιμα τους εγχώριους λιγνίτες, το Φ.Α. και το πετρέλαιο) και β)Προμηθευτής και Έμπορος Η.Ε. Για να εξασφαλιστεί ανεξαρτησία και κοινοχρηστικότητα των δικτύων υποχρεώνεται να διαχωρίσει τα δίκτυα της και να τα παραχωρήσει σε δύο θυγατρικές εταιρίες Μεταφοράς και Διανομής Η.Ε. που δημιουργούνται με νόμο. Επίσης έχει την θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την οποία προσπαθεί ν΄ αναπτυχτεί στον τομέα των ΑΠΕ.

ΔΙΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Από το 1999, σχεδόν όλες, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πήραν θέση για την απελευθέρωση. Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός δεν καταρτίσθηκε παρά τις προβλέψεις του νόμου και το 2001 μάλιστα, στην έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (με βάση το ν 2773/99 οι άδειες εκδίδονται από τον Υπουργό μετά από γνώμη της ΡΑΕ), εκδηλώθηκε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον που αύξανε την ισχύ κατά 50%.Το ενδιαφέρον αυτό παρά τις μαζικές αδειοδοτήσεις έμεινε στα χαρτιά. Με την πάροδο του χρόνου και προκειμένου να αφεθεί χώρος για τους ιδιώτες επενδυτές απαγορεύτηκε στη ΔΕΗ να κατασκευάζει νέα εργοστάσια. Όσες νέες μονάδες αδειοδοτήθηκαν ήταν σε αντικατάσταση παλαιών μονάδων.
Οι στρεβλώσεις του συστήματος δημιούργησε περίεργες συσπειρώσεις και παράλογες απαιτήσεις. Προέκυψε η συσπείρωση των αδειούχων υποψήφιων «παραγωγών» και έγινε θεσμικός συνομιλητής!!!! Η συσπείρωση αυτή πρόβαλε και προβάλει ακόμη και σήμερα αιτήματα που αντιστρατεύονται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού . Αντί να ζητάει θωράκιση του ανταγωνισμού διεκδικεί ανάληψη του ρίσκου των «επενδυτών» από τους καταναλωτές και προστασία τους από τον ανταγωνισμό, κύρια της ΔΕΗ-Παραγωγού, προκειμένου να διασφαλίσουν σίγουρη κερδοφορία των επενδύσεων τους.
Το 2004 κατασκευάσθηκε η πρώτη ιδιωτική θερμοηλεκτρική μονάδα (αεριοστροβιλική) μετά από εγγυήσεις και μακροχρόνια σύμβαση επικουρικών υπηρεσιών(ν3175/03) για να ακολουθήσει η μονάδα των ΕΛΠΕ (Ενεργειακή Θεσσαλονίκης) που έγινε με πολιτική απόφαση και σε λάθος σημείο για την ευστάθεια του συστήματος (στο βορρά αντί για το νότο ). Αναπτύχτηκαν όμως οι χονδρεμπορικές εταιρίες που εξασφάλισαν εισαγωγές από χώρες κύρια της ανατολικής Ευρώπης αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.
Το καλοκαίρι του 2008 η ΟΤΣ με την οποία γίνονται οι αγοροπωλησίες ηλεκτρισμού ξεπέρασε τα 120 ευρω/KWH. Η εκτίναξη των τιμών του Φ.Α. – ακλουθούν με εξάμηνη υστέρηση τις τιμές του πετρελαίου - σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση οδήγησε την ΟΤΣ σε ιστορικά υψηλά. Είχαμε τότε αλλεπάλληλες ανατιμήσεις των τιμών ηλεκτρισμού. Οι εισαγωγείς και παραγωγοί κατέγραφαν υπερκέρδη και η ΔΕΗ σημαντικές ζημιές. Καθιερώθηκε τότε η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Καυσίμων. Δεν εφαρμόσθηκε όμως γιατί επήλθε η παγκόσμια οικονομική κρίση και η θεαματική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.
Το πάρτι των κερδών πού έκαναν οι ιδιώτες παραγωγοί και εισαγωγείς δημιούργησε ισχυρά κίνητρα για να κατασκευαστούν και νέες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής. Οι στρεβλώσεις του συστήματος όμως παρέμειναν όπως και παράλογες απαιτήσεις των ιδιωτών «επενδυτών».
Αποκαλυπτική των παράλογων απαιτήσεων των «επενδυτών» είναι η περίπτωση της μονάδας συμπαραγωγής του «Αυτοπαραγωγού» ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η μονάδα αδειοδοτήθηκε σαν μονάδα της ΑτΕ για να καλύψει τις ανάγκες τις σε ατμό και ηλεκτρισμό. Εντάθηκε στα προγράμματα του 4ου ΚΠΣ και εισέπραξε τις σχετικές επιδοτήσεις . Όταν όμως η ΟΤΣ έφτασε σε υψηλά επίπεδα υποβλήθηκε αιτήματα προς την κυβέρνηση να αλλάξει την άδεια παραγωγής σε μονάδα συμπαραγωγής και να τροποποιηθούν οι κώδικες ώστε να προτάσσεται στις εγχύσεις από τις μονάδες Φ.Α. Παράλληλα να συνεχίσει ΔΕΗ την τροφοδότηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ με ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι απλά διεκδικούσε να πουλά, στην ημερήσια αγορά, το ρεύμα που θα παρήγαγε η μονάδα του σε υψηλές τιμές και να αγοράζει στα χαμηλά από τη ΔΕΗ. Έτσι απλά θα κερδίζει σημαντικά ποσά το χρόνο. Λογαριασμοί που έγιναν το καλοκαίρι του 2008 ανέβαζαν τα ποσά αυτά σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι απαιτήσεις αυτές έγιναν τελικά αποδεκτές το 2009 από τον τότε ΥΠΑΝ κ Φώλια απόγευμα..…..μεγάλης Πέμπτης!!!!!!!

ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΕΞΕΙΣ
Έκτοτε τα πράγματα άλλαξαν . Η ύφεση οδήγησε σε πτώση της ζήτησης αλλά και της τιμής του πετρελαίου .Οι τιμές στην Η.Α. αποκλιμακώθηκαν σημαντικά. Παρ ΄ όλα αυτά οι πιέσεις συνεχίζονται και εντείνονται. Νέο αίτημα πρόεκυψε σχετικά με την αναπροσαρμογή της αμοιβής διαθεσιμότητας ισχύος .Η διεκδίκηση καθαρή. Να διπλασιαστεί η αμοιβή για την διαθεσιμότητα ισχύος και να φτάσει τις 70000€/MW το χρόνο και ικανοποιήθηκε εν μέρει.. Επίσης το όνομα του «ανοίγματος της αγοράς στον ανταγωνισμό» απαίτησαν και πέτυχαν μέρος (το 40%) του ηλεκτρισμού που παράγεται στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και είναι φθηνό να παραχωρηθεί - με τιμές κόστους καυσίμου!!! - στις κερδοσκοπικές τους ορέξεις . Επίσης η διαχείριση των Υδροηλεκτρικών εργοστασίων να γίνεται με τρόπο που να δημιουργεί υψηλή ΟΤΣ . Έτσι η όποια ωφέλεια προκύπτει τόσο από το εθνικό μας καύσιμο όσο και από τα υδροηλεκτρικά στους καταναλωτές ,να μετατραπεί άμεσα σε υψηλή κερδοφορία των συμφερόντων που ενεργοποιούνται στην αγορά Η.Ε. με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές του ηλεκτρισμού.
Παράλληλα το σχέδιο για την μονάδα με καύσιμο το LPG στον ΑΣΤΑΚΟ, που όπως ακούγεται επανέρχεται ,θα επηρεάσει και την αγορά ηλεκτρισμού. Ιδιαίτερα μάλιστα αν δεν έχει εξασφαλιστεί έγκαιρα η κατασκευή νέων διασυνδέσεων και οι συμφωνίες αγοράς του ρεύματος στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που προχωρήσει η επένδυση και η παραγωγή της διοχετευτεί στην ελληνική αγορά , τότε η μονάδα αυτή θα προτάσσεται, λόγω χαμηλού κόστους καυσίμου ,στην ημερήσια αγορά, ενώ θα αποπληρώνεται με βάση την οριακή τιμή της Ημερήσιας Αγοράς που συνήθως διαμορφώνεται από μονάδα Φ.Α. Μ΄ αυτό τον τρόπο το LPG, που είναι ευτελές και επικίνδυνο (λόγω της επικινδυνότητας του δεν έχει μεγάλους καταναλωτές στη Ευρώπη) παράγωγο της διαδικασίας διύλισης του πετρελαίου, εξισώνεται τιμολογιακά με το Φ.Α. (LNG) εξασφαλίζοντας υπερκέρδη στους επενδυτές και ρεύμα ακριβό, από επικίνδυνο καύσιμο , στους Έλληνες .

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Την διετία 2009-2010 ο συνδυασμός χαμηλής ζήτησης χαμηλής τιμής πετρελαίου και υπερεπάρκειας νερών οδήγησαν την ΟΤΣ σε κατάρρευση ,τη ΔΕΗ και τους άλλους προμηθευτές σε κερδοφορία και τους ιδιώτες παραγωγούς και εισαγωγείς σε ζημιές.
Τα πρόσφατα όμως γεγονότα στις αραβικές χώρες και οι προβλέψεις που γίνονται για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου (ήδη ξεπέρασε τα 115$ το βαρέλι), προκαλούν ανατριχίλα στην κυβέρνηση και τους προμηθευτές της Η.Ε. Σε κάθε ενεργειακή κρίση οι κερδοσκοπικές τάσεις αυξάνονται , οι στρεβλώσεις της αγοράς και οι αδυναμίες εποπτείας της αποκαλύπτονται. Το καλοκαίρι του 2011, με την ΟΤΣ να σκαρφαλώνει πάλι στα ιστορικά υψηλά επίπεδα και τη ΔΕΗ να έχει απολέσει το 40% της λιγνιτικής της παραγωγής αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες κολάσεως για τους καταναλωτές που, μέσα στη δύνη νέων εισοδηματικών περικοπών, θα κληθούν να πληρώσουν και το ρεύμα χρυσάφι. Οι ιδιώτες προμηθευτές θα εγκαταλείψουν τους πελάτες τους (το έκαναν και την περίοδο 2006-2008) ,οι οποίοι θα κατευθυνθούν στο τελευταίο καταφύγιο, δηλαδή τη ΔΕΗ, που με τη σειρά της - για να καλύψει την πρόσθετη κατανάλωση - θα αγοράζει πανάκριβα με συνέπεια το πέρασμα της σε ζημίες η - το πλέον πιθανότερο - να τις «κοινωνικοποιήσει» αυξάνοντας τα τιμολόγια της. Σημειώνεται πως για πολλούς καταναλωτές αυτά είναι ήδη δυσβάσταχτα και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ που ξεπέρασαν το 10%.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες επιχειρείται και η «πράσινη ανάπτυξη». Η χωρίς περιορισμούς και Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό προβολή της σαν πανάκεια για την ανάπτυξη και την εθνική οικονομία αποδεικνύεται λάθος . Η κυβέρνηση ήδη υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση . Από την χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη των Φ/Β (είναι σαφής η διάταξη του νόμου 3851/10 για τα Φ/Β ισχύος μέχρι 500ΚW ) περάσαμε στο καθορισμό ορίου 2500MW μέχρι το 2020. Με τις σημερινές τιμές η κάλυψη αυτού του στόχου σημαίνει επενδυτική δαπάνη 5 δις € για έργα μικρής ενεργειακής αποδοτικότητας , ελάχιστης προστιθέμενης αξίας οι οποίοι και θα μπορούσαν να έχουν στραφεί σε άλλες επενδύσεις με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Επίσης επιδότηση των παραγωγών με 1δις € το χρόνο για τα προσεχή 20 χρόνια, ποσό που θα μετακυλιστεί μέσω του τέλους ΑΠΕ στους καταναλωτές . Την ίδια στιγμή άλλα έργα όπως τα Αιολικά Πάρκα, οι μονάδες βιομάζας , τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και τα αντλητικά Υδροηλεκτρικά παραμένουν στα χαρτιά. Οι τράπεζες έκλεισαν τις στρόφιγγες προς τους υποψηφίους επενδυτές και η γραφειοκρατία μαζί με την αβελτηρία των ταγών του δημόσιου συμφέροντος παραμένουν, ακόμα και στην εποχή της διαφάνειας , ακαταμάχητες.
Χαρακτηρίζουν συλλήβδην την ενέργεια από υδροηλεκτρικά έργα ισχύος μεγαλύτερης των 15 MW ως μη ανανεώσιμη. Είναι εντυπωσιακό ότι στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα δεν προσαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που χαρακτηρίζει την υδροηλεκτρική παραγωγή ανανεώσιμη ενέργεια στο σύνολό της και αντιστρατεύεται κατάφωρα τα συμφέροντά της, προς όφελος άλλων σκοτεινών συμφερόντων που απεργάζονται την πλήρη ενεργειακή της εξάρτηση.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Τις επιδιώξεις των ιδιωτικών συμφερόντων που επικαλούνται - για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους - την περαιτέρω «απελευθέρωση της αγοράς» προωθούν τα επικαιροποιημένα μνημόνια Νο 2-3 και 4 και οι θεματοφυλακές τους τροϊκανοί..
Η εφαρμογή του σχεδίου για το άνοιγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη σε τρίτους, τα λεπτομερή σχέδια για τη διασφάλιση ενός μεγίστου ανοίγματος της αγοράς σε ότι αφορά το μη διασυνδεδεμένο σύστημα (Κρήτη-Ρόδος ),η δέσμευση να ανατεθεί η διαχείριση των υδάτινων πόρων σε ανεξάρτητο φορέα, η αντανάκλαση των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς στο ενεργειακό τμήμα των ρυθμιζόμενων τιμολογίων, οι ανεξάρτητοι χειριστές στα συστήματα μεταφοράς και διανομής και η μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων στη ΡΑΕ που εμπεριέχονται σε ειδικό κεφάλαιο στο μνημόνιο Νο 4 και τέλος η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ στα πλαίσια του προγράμματος αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας είναι τα κυρίως και μεγάλα ζητούμενα. Αναπτύχθηκαν άμυνες και σενάρια αντιμετώπισης των πιέσεων. Η πρόταση για ανταλλαγή, του 40% της παραγόμενης από λιγνίτη, ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλη χώρα της Ε.Ε. βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Βρυξελών και δοκιμάζεται με προσομοιώσεις.
Είναι ολοφάνερο πως τα συμφέροντα των « αγορών» προτάσσονται. Το εθνικό συμφέρον υποχωρεί!! Ο ηλεκτρισμός από κοινωνικό αγαθό έγινε προϊόν! Η μεγιστοποίηση της κοινής ωφέλειας αντικαταστάθηκε από την βουλιμία του κέρδους! Το καθαρό περιβάλλον μετατρέπεται σε χρυσοφόρες business για τους εκλεκτούς!! Ο καταναλωτής γίνεται υποζύγιο…….
Πολλοί είναι εκείνοι που εναποθέτουν ελπίδες για αντίσταση σε ότι έρχεται στην αγορά ηλεκτρισμού σε ένα σύνολο πατριωτικών, πολιτικών και λαϊκών δυνάμεων που θα συντονίσουν τις προσπάθειες τους και δεν έχουν άδικο. Στα πλαίσια αυτά είναι απόλυτα εξηγήσιμη και η επικοινωνιακή επίθεση που δέχεται η ΓΕΝΟΠ τους τελευταίους μήνες και αποτελεί στην ουσία της-εξω και πέρα από τα πραγματικά περιστατικά- βασική προετοιμασία για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, μέσα από την κατεδάφιση της όποιας αξιοπιστίας διαθέτει απέναντι στους εργαζόμενους και στο Λαό. Ο χρόνος θα δείξει τα μελλούμενα....που σε κάθε περίπτωση όμως επηρεάζονται και από τις αποφάσεις και τους αγώνες του Λαού.
Αναρτήθηκε από ΔΕΗ-REPORTER στις Κυριακή, Μάρτιος 20, 2011

απο Τρομακτικο

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011
Ρε Καλλικράτη, ξέρεις από opengov;

Ας δούμε τα αποτελέσματα του Καλλικράτη και τη σειρά που έβαλε στους Δήμους της Ελλάδας. Θα χρησιμοποιήσω υπαρκτό παράδειγμα του Δήμου Κοζάνης γιατί τυχαίνει να γνωρίζω πολλά.


Πάνω κάτω, αν το κοιτάξει κανείς τα ίδια συμβαίνουν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Για να δούμε λοιπόν αν όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν έγιναν πράξη και μάλιστα σωστή πράξη.

Δήμος Κοζάνης
Οι συμβάσεις όλων των συμβασιούχων έργου δεν ανανεώθηκαν κατά τις επιταγές της κοινής λογικής - τρόικας - κυβέρνησης ή ότι άλλο αποφασίζει βρε αδερφέ. Σωστό.
Δεν ανανεώθηκαν όλες; Κανένας από τους πρώην συμβασιούχους (οι οποίοι απογράφηκαν και ως δημόσιοι υπάλληλοι παρακαλώ) δεν συνεχίζει να “προσφέρει έργο” στον δήμο;

Ας τους πάρουμε με τη σειρά:
Ο γενικός Γραμματέας (του οποίου η θητεία τελειώνει όταν τελειώσει και αυτή του δημάρχου) έπρεπε να είχε φύγει όταν παραιτήθηκε ο πρώην Δήμαρχος (Κουκουλόπουλος) διότι εκλέχθηκε βουλευτής. Ωστόσο ο Γενικός παρέμεινε ως Ειδικός Γραμματέας συνεχίζοντας το θεάρεστο έργο του. Η αμοιβή του; όσο 2 μόνιμοι υπάλληλοι χώρια τα “μπόνους” τόσο από τον δήμο όσο και από άλλους.
Το κορυφαίο βέβαια είναι πως επειδή ο συγκεκριμένος είναι “ειδικός γραμματέας” αυτόματα η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι κενή. Γνωρίζω πως σε μικρό χρονικό διάστημα θα βγει προκήρυξη για γενικό γραμματέα το οποίο σημαίνει πως ακόμη 2 μισθοί μονίμων θα πηγαίνουν σε ένα άτομο αρεσκείας του νυν δημάρχου.
Πάμε στους ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου.
Οι ειδικοί συνεργάτες 7 ή 9 ή 10 ή όσοι είναι τέλος πάντων, ζωή να’χουν, επιλέγονται με αντικειμενικά κριτήρια, όχι μέσω ΑΣΕΠ βέβαια αλλά μέσω δημάρχου. Αυτό κι αν είναι πιστή εφαρμογή της πολυδιαφημισμένης πανάκειας του opengov!
Κάποιοι από αυτούς υπήρχαν και πριν στον δήμο Κοζάνης ως...συμβασιούχοι με μίσθωση έργου π.χ. στα θέματα ενέργειας, ΜΜΕ, γραμματείας κλπ. Ο μισθός τους; 2800 καθαρά τον μήνα παρακαλώ, χώρια οι κρατήσεις (περίπου 3700 μικτά).
Ας δούμε ποιοι είναι οι ειδικοί συνεργάτες στον Δήμο Κοζάνης, επιλεγμένοι με διαφανείς διαδικασίες, με κατάθεση βιογραφικών στον δήμαρχο, με κριτήρια την αξία, τις σπουδές κλπ κλπ κλπ.:
1) Γραμματεία δημάρχου (πραγματική ανιψιά του νυν δημάρχου, όχι από τις “άλλες” τις ανιψιές, ξέρετε...) με μισθό 3700/μήνα και με αρμοδιότητα το κλείσιμο ραντεβού.
2) Γραφείο ΜΜΕ. Βλέπετε η θέση έχει “χηρέψει” μετά την μεταφορά του "Πρώην" στην ΔΕΥΑΚ από τη οποία πληρώνεται ένα σκασμό υπερωρίες (πέρα από την αποζημίωσή του) για να τρέχει με τον βουλευτή στην Αθήνα και να γράφει πραγματικά υπέροχα. Αλήθεια, πότε τα γράφει όλα αυτά; οι υπερωρίες και τα εξαιρέσιμα του δείχνουν έναν άνθρωπο που δουλεύει συνεχώς. Μα καλά, όλη τη μέρα, νύχτα Σαββατοκύριακα κι αργίες τον βάζουν να σκάβει; ίσως γι’ αυτό οι δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες.
3) Η αδερφή του κου Μαυροματίδη, ναι του δημοτικού συμβούλου τυχαίως τυχαίως, με μισθό 3700 και αντικείμενο που ουδείς γνωρίζει αλλά όλοι φαντάζονται.
4) Γραφείο Προγραμματισμού ή ενέργειας ουδείς γνωρίζει ακριβώς το τι κάνει ο συγκεκριμένος ειδικός συνεργάτης (θεωρητικά ενημερώνει ενεργειακές ιστοσελίδες) και περιεργάζεται τους περίεργους. Νέος Μισθός: 3700. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως σταματήσαμε να πληρώνουμε για ανάπτυξη ιστοσελίδων μια και η σελίδα του σπουδάζω στην Κοζάνη που αναπτύχθηκε από διαφημιστική εταιρεία, κόστισε 15000 ευρώ, αλλά αυτό είναι παλιό, πριν από τις δημοτικές εκλογές. Μάλλον είχε πέσει δουλεία στην μηχανογράφηση του δήμου και δεν μπορούσαν να τη φτιάξουν αυτοί. Έστω κι έτσι, διαγωνισμός έγινε; Που δημοσιεύθηκε; Τελικά πρέπει να μάθω να φτιάχνω ιστοσελίδες: αντιγράφουμε πληροφορίες από τις σελίδες των πανεπιστημίων, αντιγράφουμε και κάποια στοιχεία από τη σελίδα του Δήμου (αυτό θα το λένε ηλεκτρονική ανακύκλωση) και μαζί με 15000 ευρώπουλα έχουμε το ετήσιο εισόδημα ενός μόνιμου υπαλλήλου σε 2-3 μέρες. Δεν είναι κακό... Τί θα λέγατε να σας πουλήσω το "ζω στην Κοζάνη τελεία τζι αρ", το "αναπνέω στην Κοζάνη ντοτ κομ" και το "η τηλεθέρμανση δεν αποδίδει τελεία και παύλα" για μόλις 40.000 ευρώ. Είδατε τι καλός είμαι; σας κάνω και σκόντο. Μήπως πρέπει να περιμένω την επόμενη εκλογική εκστρατεία να ωριμάσει το πράγμα;
5) Αφού υπάρχει συγγενής του αντιδημάρχου για θέματα των πρώην δήμων και νυν δημοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου και Δ. Υψηλάντη το αίσθημα δικαίου επιτάσσει την ύπαρξη συγγενή και του αντιδημάρχου για θέματα των πρώην δήμων Ελίμειας και Αιανής, του κου Τζέλλου. Δεν έτρεχε μόνο η αδερφή του κου Μαυροματίδη στις εκλογές. Είχε και ο κ. Τζέλλος συγγενείς που βοήθησαν στις εκλογές και πρέπει να προσφέρουν κι αυτοί την πολύτιμη εργασία του τίποτα στον Δήμο Κοζάνης με μόνο 3700 ευρώ ανά μήνα ανά κεφάλι.
6) Αλήθεια, αυτόν από τον πρώην δήμο Ελίμειας, τον συμβασιούχο ντε, που η προθεσμία για την κατάθεση των διακαιολογητικών για την προκήρυξη του διαγωνισμού για σύμβαση έργου έληγε στις 31/12/2010 και την ίδια μέρα έγινε η αξιολόγηση τον πήρατε στον δήμο; Από τη στιγμή που το πρωτόκολλο είναι ανοιχτό μέχρι τις 15:00 οι υπάλληλοι που έκαναν την αξιολόγηση των αιτήσεων τον καταρτισμό των πινάκων κλπ κλπ πήραν υπερωρίες παραμονή πρωτοχρονιάς ή παίζει ρόλο η συγγενική του σχέση με τοπικό προύχοντα; Βέβαια όλα έγιναν με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Ανακοινώνουμε τη θέση 1 μέρα πριν την προθεσμία και την ημέρα λήξης του διαγωνισμού βγάζουμε και πίνακες. Η παραγωγικότητα στα ύψη κι ύστερα λένε για τους δημ. υπαλλήλους ότι δεν δουλεύουν.
7) Γραφείο δημάρχου και πάλι: Ακόμη ένας ειδικός συνεργάτης για το κλείσιμο ραντεβού, ο οποίος, ναι δεν κάνω λάθος, υπάρχει εδώ και 15 χρόνια στο δημαρχείο ως συμβασιούχος. Μα συνεχίζουν οι συμβασιούχοι; Ναι τώρα τους λένε “ειδικούς συνεργάτες”.
8) Αληθεύει ότι κάποιοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου (ναι από αυτούς που μπήκαν από τα παράθυρα και ορισμένοι απέκτησαν - κατείχαν και διευθυντικές θέσεις έστω κι αν αυτό είναι παράνομο, (αλήθεια κρίσεις προσωπικού έγιναν καθόλου τα τελευταία 20 χρόνια;)) εκτός από τον μισθό τους έπαιρναν και χρήματα από επαγγελματικές δαπάνες από δημοτικές επιχειρήσεις (ΔΕΜΚΟ); Αν ναι ποιοί είναι; συνεχίζουν να παίρνουν;
9) Εκείνος ο άμοιρος ο Στρατηγός της αστυνομίας που ήταν/είναι(;) συμβασιούχος (;) στη βοήθεια στο σπίτι, μετά από το πλουσιοπάροχο πέρασμά του από την δημοτική αστυνομία (τόσο πλουσιοπάροχο που δεν παίρνει κι όλη τη σύνταξη του στρατηγού για να μπορεί να δικαιολογήσει τις συμβάσεις με ΚΕΔΚΕ και 3 δήμους ταυτόχρονα), πότε επιτέλους θα πάει να ξεκουραστεί και να μας ξεκουράσει; για πόσο θα κόβει τιμολόγια ο δήμος (ναι από αυτά που κόβονται από ένα δικό μας μαγαζί και δίνουμε τον ΦΠΑ και λίγο φόρο στο μαγαζί (για να μην φωνάζει και ο Γεώργιος ο 2ος ο Παπακωνσταντίνου) και το καθαρό στον “δικαιούχο”) για να μην φαίνεται που δίνει χρήματα (η ειδικότητα του Γενικού Γραμματέα - Ειδικού γραμματέα); Δεν βαρέθηκε να φροντίζει συνομήλικους ηλικιωμένους; Σε αυτή την μη κερδοσκοπική εταιρεία οδικής παιδείας Εγνατία συμμετέχει και ο Δήμος Κοζάνης; ο αντιδήμαρχος κ. Αποστολίδης μόνος του; ο στρατηγός μόνος του και αυτός, ή όλοι μαζί; ή απλά ο Δήμος Κοζάνης είναι χορηγός; τί είδους χορηγός και με πόσο ρε παιδιά; Για τις δραστηριότητες του κου Αποστολίδη και του Στρατηγού έχουμε χρήματα και είμαστε χορηγοί και για τους φανούς στις απόκριες για παράδειγμα δεν έχουμε; Τί παίζει;
10) Και ένα για την επιχείρηση “σταθμό” του Δήμου Κοζάνης, την ΔΕΠΕΠΟΚ. Αλήθεια, εδώ και 20 χρόνια πέφτουν εκατομμύρια ευρώ για την ΖΕΠ μέσω της ΔΕΠΕΠΟΚ. Τους συμβασιούχους υπαλλήλους τους διακόψατε, ωστόσο κάποιοι από αυτούς επανήλθαν στην επιχείρηση με άλλο πόστο και μάλιστα υψηλότερο. Κάτι άκουσα για διευθύνοντες συμβούλους με μισθό όσο 2 ειδικοί συνεργάτες. Γιατί έγινε αυτό; ήταν άραγε τόσο επιτυχημένοι σε μια επιχείρηση που μπαίνει μέσα συνεχώς; ή πρόσφεραν κι αυτοί τις πολύτιμες υπηρεσίες τους κατά την προεκλογική εκστρατεία φτιάχνοντας για παράδειγμα εφαρμογές για την προσωπική - εκλογική ιστοσελίδα του υποψήφιου Δημάρχου τότε, πέρα από τον άλλο ΑΓΩΝΑ που έκαναν; Γιατί τους πριμοδοτείτε με θέσεις και χρήματα; επειδή έβαλαν μέσα μια επιχείρηση και κατάφεραν το απόλυτο τίποτα; Τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επιχείρηση; Τίιέχει να επιδείξει πέρα από 2 “έτοιμα” έργα της ΚτΠ για ευρυζωνικά; πόσα οικόπεδα με οπτική ίνα πούλησε; Πόσο κοστίζει σε μισθοδοσία η υπογραφή σε προκήρυξη προδιαγραφών που δόθηκαν έτοιμες από Πανεπιστήμια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας; Γιατί οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών αγοράζουν connx ενώ έχουν οπτική ίνα; Απαντήσεις δέχομαι μόνο από πρώην συμβασιούχους με πλέον ανώτερες θέσεις.
11) Να προσθέσουμε εδώ και τον δικηγόρο του διαβόλου, τον συνήγορο του πολίτη, τον δημοτικό Ζορρό; ποιος θα είναι; κανένας αποτυχών μη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, κανένας-καμία πρώην δημοτικός σύμβουλος; θα δείξει το opengov και η διαφάνεια και μην μου πείτε ότι έγινε προκήρυξη γιατί τόσο αυτή όσο και οι προκηρύξεις για τους ειδικούς συνεργάτες είναι ΜΟΥΦΑ. Για βγάλτε τις μέσω ΑΣΕΠ να δούμε. Κι αν θέλετε να κάνετε καλό στον τόπο μην τις βγάζετε καθόλου. Δεν χρειάζονται.
12) μπορείτε να βγάλετε μια λίστα με τα 30 περίπου άτομα που απασχολούνταν στον Δήμο Κοζάνης (πριν την συνένωση) ως stage-ίτες τους οποίους διακόψατε με τον ντόρο που έγινε τότε και μια λίστα με τα άτομα που 2-3 μήνες αργότερα επανήλθαν με σχέση μερικής απασχόλησης; Πόσα διαφορετικά άτομα υπάρχουν στις δύο λίστες;

Βέβαια, όλες αυτές τις θέσεις τις προέβλεπε και ο Καλλικράτης, θα μου πείτε. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να πει "ρε Ραγκούση από τη μια σταματάς τις προσλήψεις από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, μας μιλάς για αναλογίες 1 προς 5 και άλλες τέτοιες μπαρούφες και από την άλλη νομοθετείς την δημιουργία νέων κατηγοριών εργαζομένων με ονειρικούς μισθούς για τα νέα δεδομένα του δημοσίου με συνοπτικές και ψηφοθηρικές διαδικασίες"; Έλλειψη θάρρους ή βόλεμα;

Και μια διευκρίνηση: οι πρώην συμβασιούχοι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν κόστιζαν 2800 καθαρά αλλά λίγο λιγότερα(2100-2200 ανά μήνα) και κάποιοι αρκετά λιγότερα (γύρω στο 1500άρι τον μήνα). Ωστόσο τα έπαιρναν ταυτόχρονα από επαγγελματικές δαπάνες δημοτικών επιχειρήσεων από έργα αυτεπιστασίας και από εικονικά τιμολόγια) όπως άλλωστε και οι αορίστου χρόνου όταν θέλατε να τους επιβραβεύσετε.

Ναι σωστά μαντέψατε: είμαι υπάλληλος του δήμου και είμαι περήφανος που πέρασα μέσω ΑΣΕΠ. Είμαι περήφανος (μαλ...ας) που στα πλαίσια του "βουλιάζουμε "δέχθηκα τις περικοπές στον μισθό μου. Τα δέχθηκα όλα γιατί πίστευα ότι κάτι θα αλλάξει. Και θα δεχόμουν κι άλλα. Τελικά όμως δεν αλλάζει τίποτα. Οι σπατάλες δεν γίνονται από εμένα, άσχετα αν τελικά καλούμαι να τις πληρώσω. Εγώ δεν παίρνω ούτε τα μισά σε σχέση με τους ειδικούς συνεργάτες τον μήνα. Σπούδασα, πέρασα μέσω ΑΣΕΠ και βλέπω πως η αναξιοκρατία καλά κρατεί. Το πρόβλημά μου δεν είναι ότι παίρνουν περισσότερα αλλά: Τη στιγμή που υφίσταμαι περικοπές βλέπω πως με έναν πρόχειρο υπολογισμό 325 δήμοι επί 10 ειδικούς συνεργάτες γενικούς ειδικούς γραμματείς και ότι άλλο προκύψει επί 3700 τον μήνα επί 12 μήνες είναι περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, επί 5 χρόνια που διαρκεί η θητεία των κοτζαμπάσηδων μας κάνουν πολλά, για βολέματα συγγενών-φίλων και παραταξιακών εργαζομένων. Αν σε αυτούς προσθέσουμε και τα “μπόνους” των αορίστου χρόνου οι οποίοι νιώθοντας αιώνια ευγνωμοσύνη γι’ αυτούς που τους βόλεψαν δουλεύουν σκληρά σε κάθε προεκλογική περίοδο τότε…

Το ερώτημα είναι: ο Δήμος Κοζάνης που δεν είχε να πληρώσει τους υπαλλήλους του τον Δεκέμβριο και παρανόμησε στην ουσία με τη διαδικασία του δανείου των 550.000 ευρώ που πήγε να πάρει και τελικά "έκοψε" η περιφέρεια, θα δίνει 500.000 ευρώ το χρόνο στους ειδικούς συνεργάτες γενικούς - ειδικούς γραμματείς (για τα φανερά χρήματα μιλάω) για να κάνουνε τι; Τί υπηρεσίες προσφέρουν;

Αυτή είναι η σειρά που μπαίνει κε δήμαρχε και κατ’ επέκταση κε Ραγκούση;
Μιλάμε για 3500 άχρηστες προσλήψεις και αν προσεγγίσουμε με οικονομικούς όρους το θέμα τότε οι προσλήψεις είναι σχεδόν οι διπλάσιες.

Πού τα βρήκα όλα αυτά;
Μα, σας είπα και πριν, είμαι υπάλληλος του δήμου…
και έχω κι άλλα...

Υ.Γ.: Ενδιαφέρομαι για το κυλικείο του Δημαρχείου Κοζάνης, ως δεύτερη απασχόληση γιατί δεν βγαίνω μετά τις περικοπές. Πότε γίνεται ο σχετικός διαγωνισμός; Μήπως πάει σόι το βασίλειο και εδώ, ο "εργαζόμενος" πατέρας το δίνει στα παιδιά και πάει λέγοντας; Πότε είχε γίνει ο προηγούμενος διαγωνισμός; Γίνεται διαγωνισμός; Θα τον βρω στο opengov; Κάνω καλούς καφέδες, πού καταθέτω βιογραφικό;
Ένα εσπρεσσάκι στο τέσσερα! 'Εφτασεεεϊι!

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

"Πριν ένα χρόνο και κάτι έγιναν εκλογές και την εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ.
Οι θέσεις είναι δύο και εκλέγεται ένας από την ΠΑΣΚΕ και ένας από την ΔΑΚΕ.
ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ προτείνουν από ένα και παντα εκλέγοντα.
Στην ΠΑΣΚΕ μαζεύτηκαν κάποιοι στη ΑΘΗΝΑ και πρότειναν το κ.Ι.Καραβασίλη, υποψήφιος όμως ήταν και ο κ.ΚΑΤΑΝΑΣ που έχασε τι χρίσμα, του υποσχέθηκε όμως η παράταξη ότι θα τον διορίσει στο ΔΣ της θυγατρικής ΔΕΗ-ΑΠΕ και έγινε γνωστό στους εργαζόμενους της ΔΕΗ τουλάχιστον σε ΚΟΖΑΝΗ-ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ και επειδή δεν προβλέπεται εκπρόσωπος εργαζομένων θα διορισθεί σαν ειδικός......ο με ειδικότητα στη ΔΕΗ Φύλακα και πράγματι αυτό μετά από ένα χρόνο έγινε.
ΟΙ δυο μεγάλες παρατάξεις προαποφασίζουν ποιόν θα στείλουν και...αυτοί "εκλέγονται"
με ένα απλοϊκό τρόπο, αλλά παράνομο ακόμα και με την γνώμη του Δ/ντή των νομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ κ.Οικονόμου, όπως τουλάχιστον μας την γνωστοποίησε, σε απάντηση σε ερώτημα που του υποβάλαμε.
Η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ διορίζει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( ναι αυτή του Γούκου) και 100 περίπου εφορευτικέ επιτροπές για τα ισάριθμα εκλογικά τμήματα.
Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές καταμετρούν τα ψηφοδέλτια, τα αποσφραγίζουν και τα στέλνουν στην Αθήνα στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( εκτός από τις Δημοτικές εκλογές στην Αλβανία, να καταμετρούνται οι σταυροί στα Τίρανα, στην Ελλάδα δεν νομίζω να γίνεται αλλού) και αυτή καταμετρά σταυρούς για ένα μήνα περίπου ( εδώ είπε στο Τριανταφυλλόπουλος ο Γούκος, που και στις τρεις εκλογές εινια στην εφορευτική, ότι δούλεψε υπερωριακά και αμείφθηκε με το γνωστό ποσό) και εκδίδει τα αποτελέσματα που πάντα εκλέγουν τους προτεινόμενους από ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και πάντα αναπληρωματικός είναι ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, ( Πιλαλιδης και δυο φορες Φωτόπουλος
Ο κ. Φωτόπουλος ήταν αναπληρωματικός στις προηγουμενες εκλογες και όταν ο εκλεγμενος στο ΔΣ της ΔΕΗ διορισθηκε με πρόταση της πλειοψηφίας( υπουργείο οικονομικών) μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ, έμεινε κενή η θέση του εκπρόσωπου από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, αρνήθηκε να αναλάβει τη θέση με το επιχείρημα ότι δεν ταιριάζει με τη θέση του ΠΡΌΕΔΡΟΥ της ΓΕΝΟΠ και πολύ σωστά.
Αλλά και σε αυτές τις εκλογές ο κ.Φωτόπουλος ήταν πάλι υποψήφιος και πάλι κατέλαβε την δεύτερη θέση.Tυχαίο;"