Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Τί φέρνει το νέο Ασφαλιστικό, απο ΜΕΓΑ


Με 12 τρόπους, πέραν του στρατού και ένα σημαντικό κόστος εν μέσω κρίσης, δύνανται οι ασφαλισμένοι να πετύχουν μια πρόωρη συνταξιοδότηση.
Σε σημείο που η "έξοδος" από την εργασία γίνεται μόνο με 33 πραγματικά έτη ασφάλισης (40 με τα πλασματικά). Αλλά μένει αμετάκλητη η πρόβλεψη του περσινού νόμου Λοβερδου-Κουτρουμάνη (3863/10) για συνταξιοδότηση μετά το 60ο έτος. Μονη... παρασπονδία η συνταξιοδότηση στο 58ο έτος για τους ασφαλισμένους τα βαρέα. Και μάλιστα αυτή η παροχή με μειωμένη σύνταξη.


Οι νέες ευκαιρίες αναγνώρισης πλασματικών ετών αφορούν σε όσους ασφαλισμένους δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010. Ετσι αποκλείονται οι ασφαλισμένοι του δημοσιου και των ειδικών ταμείων που είχαν 25 έτη τον περασμένο Δεκέμβριο (μαζί με τον στρατο και τα πλασματικά από τα παιδιά, έστω και εάν η αναγνώριση γίνει το 2011 ή αργότερα). Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα νέα πλασματικά οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είχαν 10.500 ένσημα το 2010 (μαζί με τον στρατο), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος πέρυσι και μένει μονο ο χρόνος ασφάλισης (35ετία) για την λήψη πλήρους σύνταξης.
Ως χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναγνωριστεί: α)η στρατιωτική θητεία, β)η γονική άδεια ανατροφή παιδιών, γ)η επιδότηση λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και η επιδότηση λόγω ανεργίας (ξανά 300 ημέρες), δ)η εκπαιδευτική άδεια μέχρι 2 έτη, ε)οι σπουδές για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου εκπαίδευσης, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους, στ)τα ασφαλιστικά κενά ματαξυ δυο ταμείων, ζ)ο χρόνος κύησης και λοχείας, η)ο χρόνος απεργίας, θ) 1 έτος για το πρώτο παιδί και 2 έτη για κάθε επόμενο και μέχρι τα 3 (3 συνολικά έτη για δυο τεκνα και 5 για τρία)-η σχετική ρύθμιση επεκτάθηκε και για τους δυο συζύγους, ι)ο χρόνος μαθητείας και μέχρι 2 έτη, ια) ο χρόνος άσκησης ανασφάλιστης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Ο χρόνος αυτός (ΟΑΕΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Το ποσοστό προσαύξησης περιορίζεται στο 2% για κάθε έτος. Για την εξαγορά καταβάλλονται εισφορές με βάσει την 5η ασφαλιστική κλάση.
Τέλος οι εκδότες και δημοσιογράφοι μπορούν να αναγνωρίσουν έως 3 έτη ανασφάλιστης εργασίας. Ομως οι εκδότες θα πληρώνουν 3.150 ευρω για κάθε έτος, ενώ οι υπάλληλοι τους (δημοσιογράφοι) από 3.150 ευρω και πάνω (το 16% του τελευταίου μισθού). Ο στρατός υπολογίζεται με βάσει τον τελευταίο μισθό (20%), ενώ για όσους θεμελιώνουν από το 2011 έως και το 2014 παρέχεται έκπτωση 30%. Πέραν αυτής της χρονολογίας το κόστος περιορίζεται στο 50%. Η επιδότηση ασθενειας και ανεργίας και ο χρόνος κύησης και λοχείας είναι μονο για θεμελίωση (όχι και για προσαύξηση) και είναι δωρεάν. Ολοι οι άλλοι χρόνοι εξαγοράζονται με περίπου 165 ευρω για κάθε μηνα (συν 6% για το επικουρικό). Για να αναγνωρίσει κάποιος ασφαλιστικό κενό θα πρέπει να συμπληρώνει ημερολογιακό μηνα (κατά περίπτωση). Δεν μπορεί να αναγνωρίζει 20 ή 24 ημερες εν'ος μηνα γιατί τον πολοιπο εργαζόταν(ασφαλιζοταν). Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση 15%, ενώ η δαπάνη φοροεκπίπτει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου