Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Πτώση 19,5% στα κέρδη του 2010,NAFTEMPORIKI.GR Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

ΔΕΗ: Πτώση 19,5% στα κέρδη του 2010


Στα 557,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα το 2010, μειωμένα κατά 19,5% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Επιχείρηση.

Στα 557,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ το 2010, μειωμένα κατά 19,5% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Επιχείρηση.

Τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν κατά 25,4% στα 740,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 5.811,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,6% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 194,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους.

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26.4.2010 αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συνέπεια της απόφασης αυτής, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 99,6 εκατ. ευρώ, όπως διευκρινίζει η ΔΕΗ.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.497,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,7%, ενώ το περιθώριο EBITDA υποχώρησε σε 25,8% από 27,8% το 2009. Οι λειτουργικές ταμιακές ροές μειώθηκαν κατά 206 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683,GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα.

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.

Το 2010, το 32,0% των συνολικών εσόδων της Επιχείρησης δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2009.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 12,6%, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (104,9 εκατ. ευρώ) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (65 εκατ. ευρώ).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμήθηκε σε 204 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, οι αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά 294,1 εκατ. ευρώ.

«Το 2011, στο οποίο κατά τη γνώμη μας θα επικρατήσει σημαντική μεταβλητότητα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στις αγορές πρώτων υλών, καθώς και δύσκολες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, αναμένεται να είναι μια χρονιά με πολλές προκλήσεις. H ΔΕΗ θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην αγορά ενέργειας», τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου