Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

Εκπομπές CO2 το «πλεονέκτημα» της Δυτ. ΜακεδονίαςΟ μοναδικός λόγος για τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία, είναι η ύπαρξη των κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή.
Για πολλά χρόνια έγιναν επενδύσεις και δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας και μάλιστα αμειβόμενες πολύ καλά, αλλά η ανάπτυξη αυτή έχει και αρνητικές πλευρές, με βασικότερη τις εκπομπές αερίων από την καύση του λιγνίτη.
Οι επενδύσεις της ΔΕΗ για την κατασκευή, κάθε φορά των πιο σύγχρονων τεχνολογικά Ηλεκτροστατικών Φίλτρων, έφεραν αποτελέσματα στη συγκράτηση της τέφρας, όχι όμως στις εκπομπές αερίων με βασικότερο το CO2.
Οι εκπομπές CO2 είναι το βασικό πρόβλημα για τη συνέχιση της λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, διότι μετά την επιβολή του εμπορίου των ρύπων μειώνουν την ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, με αποτέλεσμα την περιορισμένη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων μετά το 2016 ( για τον ΑΗΣ Καρδιάς περίπου 2-3 μήνες το χρόνο μέχρι το 2020 που πρέπει να κλείσει υποχρεωτικά σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε).
Είναι όμως η επιλογή αυτή μονόδρομος όπως λέει η ΔΕΗ και περιέργως και η ΓΕΝΟΠ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΕΝΩΣΗ κλπ, με την παρουσία τους στις Βρυξέλες και τις ανακοινώσεις τους;
Μήπως όπως λέει και λαϊκή παροιμία «κάθε εμπόδιο σε καλό» οι εκπομπές CO2 μπορεί να αναδειχθούν πολυτιμότερες ακόμα και από τον ίδιο τον λιγνίτη.
Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου καθώς και η αύξηση των τιμών του καλαμποκιού, σόγιας και άλλων δημητριακών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, έστρεψαν την έρευνα σε άλλες μεθόδους παραγωγής βιοκαυσίμων.
Σήμερα μία από τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής βιοκαυσίμων θεωρείται αυτή των θερμοκηπίων άλγης (φυκιών), που χρησιμοποιεί σαν πρώτες ύλες τον ….ήλιο και το διοξείδιο του άνθρακα(CO2)……αυτό που στην περιοχή μας έχουμε σε πλεόνασμα και μάλιστα πληρώνουμε πρόστιμα και εξαιτίας του θα κλείσουν όλοι ο υπάρχοντες Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί της Δυτ. Μακεδονίας ( ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ).
Η προτεινόμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1000 MW (πάνω από το διπλάσιο της ισχύος της Πτολεμαϊδας 5) με καύσιμο επαναέριοποιημένο υγροποιημένο φυσικό αέριο, κόστους περίπου 800 (σχεδόν το μισό της Πτολεμαϊδας 5) εκατ. Ευρώ, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, συμπεριλαμβάνει και μονάδα θερμοκηπίων άλγης ( φυκιών) για την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα που θα εκπέμπεται από το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ( -κατά την εκτίμησή μου η μονάδα αυτή θα μπορούσε να απορροφήσει το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ).
Από το συγκεκριμένο θερμοκήπιο άλγης (φυκιών) πέρα από την απορρόφηση του CO2 θα παράγεται βιοντίζελ και από τα υποκατάστατα θα παράγονται λιπάσματα, ιχθυοτροφές και φαρμακευτικά προϊόντα..

Τι προτείνουμε;

Θεωρούμε ότι θα είναι επανάσταση για την ανάπτυξη της Δυτ. Μακεδονίας και θα συμβάλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας :
• η δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοντίζελ με πρώτη ύλη από τα θερμοκήπια άλγης (φυκιών), με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ (ας βάλει τα εκατομμύρια ευρώ που πληρώνει για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα) και όποιον επενδυτή της περιοχής επιθυμεί.
• Ανεξάρτητες μονάδες θερμοκηπίων άλγης (φυκιών)*, συνεργαζόμενες (στα πρότυπα της συμβολαιοποιημένης «γεωργίας») με τη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, από «αγρότες» των περιοχών που γειτνιάζουν με τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της περιοχής με μοναδική πρώτη ύλη ( εκτός από τον ήλιο) το άχρηστο και ζημιογόνο διοξείδιο του άνθρακα.
* 600.000 € (όσο περίπου στοίχισαν τα φωτοβολταϊκά των 100KW) κοστίζει ένα θερμοκήπιο με δυνατότητα παραγωγής ενός τόνου αποξηραμένης άλγης με ημερήσια έσοδα περίπου 1110 €.
• Αν ψάχνουμε «πράσινες» επενδύσεις για το ΕΣΠΑ θα βρούμε καλλίτερες;

Τα μεγάλη οφέλη για την ΔΕΗ και για την περιοχή , ακόμα και μετά το τέλος του λιγνίτη και εφόσον έλθει το φυσικό αέριο , θα είναι:
• Η συνέχιση της λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών, των ορυχείων λιγνίτη και όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στη Δυτ. Μακεδονίας και την διατήρηση των θέσεων εργασίας
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, το οποίο η ΔΕΗ είτε θα το χρησιμοποιεί η ίδια για τις εκκινήσεις των μονάδων, είτε θα το πωλεί στην αγορά
• Δημιουργία μιας νέας γενιάς «πράσινων αγροτών» με θερμοκηπία άλγης (φυκιών), πραγματικά δορυφορικές επιχειρήσεις ΔΕΗ που τόσο χρόνια τις συζητάμε αλλά δεν καταφέραμε να γίνουν, με πλήρως ελεγχόμενη παραγωγή και διάθεση του προϊόντος και εξασφάλιση αξιοζήλευτου βιοτικού επιπέδου.
Επιτέλους

Πρωθυπουργέ της πράσινης ανάπτυξης

Υπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες, νομάρχες, δήμαρχοι, επιμελητήρια , επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές

Πάρτε θέση

Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

Τι λέει το μνημόνιο Ελλάδας – Δ.Ν.Τ-E.E για τις συντάξεις;Το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητά του. Η μεταρρύθμιση θα σχεδιαστεί σε στενή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, και η εκτιμώμενη επίπτωσή της στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα θα επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ. Οι παράμετροι του συστήματος θα εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη αναλογιστική ισορροπία, όπως καθορίζεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

● Απλούστευση του κατακερματισμένου συστήματος συντάξεων με τη συγχώνευση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών ταμείων σε τρία ταμεία και θέσπιση ενός ενιαίου νέου συστήματος για όλους τους τωρινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους. Οι νέοι καθολικώς δεσμευτικοί κανόνες για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις εισφορές, τους κανόνες συσσώρευσης και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία προς όλους από την 1 Ιανουαρίου 2013· ● Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόμη και για τις γυναίκες στο δημόσιο τομέα (σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 2011), που θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2013· ● Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 37 σε 40 έτη ως το 2015· ● Τροποποίηση του τύπου απονομής σύνταξης στο ανταποδοτικό σχήμα για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των παροχών που λαμβάνονται, με το ποσοστό συσσώρευσης να περιορίζεται σε ένα μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 1,2%, και οι συντάξεις να τιμαριθμοποιούνται· ● Εισαγωγή ενός αυτόματου μηχανισμού προσαρμογής όπου, κάθε τρία χρόνια αρχίζοντας το 2020, θα αυξάνει τις (ελάχιστες και νομοθετημένες) ηλικίες συνταξιοδότησης ανάλογα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη συνταξιοδότηση· ● Επέκταση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών από τα τελευταία πέντε έτη στο σύνολο του εργασιακού βίου (διατηρώντας τα κεκτημένα δικαιώματα)· ● Μείωση του ανώτατου ορίου στις συντάξεις· ● Εισαγωγή ενός εγγυημένου εισοδήματος βασισμένου σε εισοδηματικά κριτήρια για τους ηλικιωμένους (πάνω από το νομοθετημένο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, συμβατό με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών· ● Μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη από την 1η Ιανουαρίου 2011, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επάγγελμα και εκείνων με 40 χρόνια εισφορών. Κατάργηση των ειδικών κανόνων για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993 (με παράλληλη διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων). Ουσιαστική αναθεώρηση του καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων· ● Μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (κατά 6% ετησίως) για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ των ηλικιών 60 και 65, με περίοδο συνεισφορών μικρότερη των 40 ετών· ● Εισαγωγή αυστηρότερων όρων και τακτική επανεξέταση της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τις συντάξεις αναπηρίας.
Τι λέει το μνημόνιο Ελλάδας-Δ.Ν.Τ-Ε.Ε για την ενέργεια;4. Ενέργειες για τον τέταρτο απολογισμό
(να έχουν ολοκληρωθεί ώς το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2011)

i. Δημοσιονομική προσαρμογή Αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011 σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής του προϋπολογισμού. Η πρόοδος θα εξετάζεται βάσει των (σωρευτικών) ανώτατων ορίων ελλείμματος που περιλαμβάνονται στο ΜΟΧΠ (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΜΣ) ii. Διαρθρωτικές δημοσιονομικές ρυθμίσεις Το κοινοβούλιο να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση του δημοσιονομικού πλαισίου, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό. iii. Διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την αποτελεσματική ενσωμά τωση της Οδηγίας 2007/66/ΕC για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η ευθύνη για την εξέταση των διαδικασιών ανάθεσης θα δίνεται στα διοικητικά δικαστήρια. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/81 για τις δαπάνες ασφάλειας και άμυνας.

Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο ανάκαμψης του τομέα των σιδηροδρόμων ώστε να καταστούν οι δραστηριότητές του κερδοφόρες, υλοποιώντας την οδηγία της ΕΕ και αναδιαρθρώνοντας την εταιρία συμμετοχών.

Το κοινοβούλιο θα υιοθετήσει νομοθεσία που θα απελευθερώνει τις δραστηριότητες των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και οι δυνατότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και να απελευθερωθεί ο τομέας του χειρισμού των συστημάτων μεταβίβασης της ΔΕΣΜΗΕ (ηλεκτρισμός) και της ΔΕΣΦΑ (φυσικό αέριο), συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής του προέδρου και των μελών της ΡΑΕ.
Θα τους πιάσουμε κορόιδο τους κουτόφραγκους ;Γάλλοι ( EDF ) , Ιταλοί ( EDISON , ENEL ) Γερμανοί (RWE , EON ) και όχι μόνο, ενδιαφέρονται να αγοράσουν τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και τον ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , τους κουτόφραγκους θα τους πασάρουμε όλα τα σαράβαλα και θα τα οικονομήσουμε .Να είναι τόσο κουτόφραγκοι ; δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί τέτοιο ενδιαφέρον, ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε;Τι πολύτιμο κρύβουν αυτές οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που εμείς το μόνο που συζητάμε είναι πότε θα κλείσουν ή πότε θα τις πουλήσουμε;Μάθατε τίποτα εσείς που πήγατε στις Βρυξέλες και χαμογελάτε στις φωτογραφίες από τη χαρά σας που θα δουλεύουμε 2-3 μήνες το χρόνο ;Μήπως ο Erdogan θα περάσει από εδώ τον Ελληνο-Ιταλικό αγωγό και θα έχουν αξία οι μονάδες ή στη χειρότερη περίπτωση αν δεν εκσυγχρονίζονται αυτές θα έχουν βάλει στο χέρι άδειες ηλεκτροπαραγωγής και με την υποδομή των δικτύων μεταφοράς που υπάρχει θα μπορούν να πουλήσουν ρεύμα στην Ελλάδα και σε όλα τα Βαλκάνια;Υπάρχουν τεχνολογίες για αποθήκευση ή δέσμευση των εκπομπών CO2 που αυτοί ξέρουν και εμείς αγνοούμε ή περιφρονούμε;Βέβαια εμείς στην Κοζάνη δώσαμε και το πρώτο βραβείο στον όμιλο souper market που παίρνει ρεύμα από την Αυστρία, από τα 275 καταστήματα του ομίλου αυτό της Κοζάνης φιγουράρει στην πρώτη θέση.Εμείς είμαστε νέο και προς το παρόν μικρό σωματείο και όταν μας ρωτάνε « και εσείς τι θα κάνετε ;»Ναι ξέρουμε ότι οι δυνάμεις μας είναι μικρές και γι αυτό το μοναδικό μας όραμα είναι να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς που παράγουν πολιτικές και κύρια αυτούς του τόπου μας ( Βουλευτές , Δημάρχους κλπ) στην κατεύθυνση της προστασίας των θέσεων εργασίας στη περιοχή μας, γιατί «εφεξής» αυτό θα έιναι το ζητούμενο.Γιατί για να είσαι ασφαλισμένος και να πάρεις σύνταξη μια προϋπόθεση υπάρχει να έχεις δουλειά.

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 21/5/2010Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος ΠαγκούτσοςΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

www.ahskardias.blogspot.com

email:ergostasiako@yahoo.grΤετάρτη 12 Μαΐου 2010

Διαλύουν τον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο της χώρας

Με το σχεδιασμό του Εθνικού Μεταβατικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Προσαρμογής των θερμοηλεκτρικών μονάδων, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τελευταία, δυστυχώς, η ΔΕΗ ακολούθησε την απλουστευμένη λύση για την μείωση των εκπομπών , δηλαδή, τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ από την ηλεκτροπαραγωγή, χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηρίωση.

Θα διαλύσουν τον σημαντικότερο ενεργειακό κόμβο της χώρας, που διαθέτει τις προϋποθέσεις για επέκταση της ΔΕΗ στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
Γιατί το λεκανοπέδιο της Δυτικής Μακεδονίας :
• Παράγει το 55% περίπου της ενέργειας
• Ο λιγνίτης του παρέχει ασφαλή τροφοδοσία σε αντίθεση με τα εισαγόμενα καύσιμα
• Διαθέτει επαρκή αποθέματα λιγνίτη με χαμηλό κόστος
• Έχει δυνατή υποδομή σε εγκαταστάσεις
• Και το βασικότερο διαθέτει εξαιρετικό προσωπικό με τεράστια τεχνογνωσία

Κυκλοφόρησε ανακοίνωση του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ που πανηγυρίζει για το παραπάνω σχέδιο, ή δεν καταλάβανε ή νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα καταλάβουν ότι με το προτεινόμενο σχέδιο ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ θα λειτουργεί λιγότερο από 8 μήνες το χρόνο και μετά 4 μήνες το χρόνο μέχρι το 2020.
Αυτό το θεωρούν μεγάλη επιτυχία , πήγανε και « εκδρομή » στις Βρυξέλλες μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ, για να επιτύχουν το αποτέλεσμα αυτό.

Καμία πρόταση, καμία προσπάθεια για διερεύνηση δυνατότητας προσαρμογής των υφισταμένων μονάδων.
Καμία πρόταση για έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία με τους σχεδιαζόμενους αγωγούς για την επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας των μονάδων.
Καμία πρόταση για εφαρμογή νέων τεχνικών λύσεων δέσμευσης , αποθήκευσης του CO2.

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι συνδικαλιστές μας συζητούν μόνο το πότε θα κλείσουμε αλλά καθόλου για την πιθανότητα να αναπτυχθούμε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τι τους εμποδίζει; Γιατί πάνε αντίθετα με τα συμφέροντα των εργαζομένων και της περιοχής;

Υ.Γ Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Παλάσκα, Κοτρότσιο κλπ για τα συγχαρητήρια τις συμβουλές και την « ανησυχία τους» για το μέλλον του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ προς εκλεγμένα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 12/5/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος Παγκούτσος

Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Κάτι δεν κάνουμε σωστά

Δεν ακολουθεί ο κόσμος, ούτε σταματά στις πύλες( τρείς και ο κούκος είστε στην πύλη) , είναι όλοι απεργοσπάστες;
Περιμένετε να νικήσετε;
Δεν καταλάβατε ότι ο κόσμος σας γύρισε την πλάτη;

Θέλει νέες μορφές αγώνα, με προστασία του εισοδήματος , η πιο «δυνατή» κινητοποίηση τελευταία ήταν ….αυτή των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας.
Θέλει να χτυπήσετε την κυβέρνηση και όχι την δουλειά του , ας αγωνιστούμε γι αυτό το απόγευμα ή με άλλους τρόπους.

Είναι εύκολη η ανάλυση ότι είμαστε απεργοσπάστες ( οι πλειοψηφία) και είστε αγωνιστές δυο-τρεις συνδικαλιστές .
Το μόνο άγχος που έχετε είναι πως θα εκλεγείτε και σε κάθε εκλογές παρακαλάτε δήθεν σε προσωπικό επίπεδο να γράψετε , έστω και για ένα μήνα ( έλα ψήφισε με και φύγε το γνωστό παραμύθι) ανεβάζοντας τους εργαζόμενους της ΔΕΗ στην περιοχή σε 15000-20000 ( αν προσθέσουμε τους ……ψηφίσαντες σε όλα τα σωματεία)

Η τακτική των δυο μεγάλων παρατάξεων ( και η εφεύρεση του αναλογικού προεδρείου , μοιρασιά να πάρουμε όλοι κλπ) ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ και των κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που σας καθοδηγούν μας έφερε εδώ που είμαστε.

Εμείς στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ , για όλους αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε τον κομματισμό και την παραταξιοποίηση.
Κατοχυρώσαμε στο καταστατικό υποχρεωτικά το κοινό ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.
Κατοχυρώσαμε στο καταστατικό την διαφανή καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης με χρήση scaner , ηλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη για καταγραφή και αυτόματη αποθήκευση των ψηφοδελτίων ( για να μην υπάρχει δυνατότητα αλλοίωσης)

Y.Γ 1. Με αφορμή την υποχρέωση της ΔΕΗ να εισπράττει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το ΔΕΤΕ( το…κομμένο επίδομα των τελωνειακών) με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος και να τους αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο, όταν οι ανταγωνιστές μας διαφημίζουν ότι οι πελάτες τους δεν θα πληρώνουν ΕΡΤ, Δημοτικά Τέλη κλπ , αλλά μόνο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και δυστυχώς αυτό συγκρίνουν με τον λογαριασμό της ΔΕΗ , κ Πρόεδρε της ΔΕΗ μήπως ήρθε η ώρα και η ΔΕΗ να κάνει το ίδιο; Δηλαδή να εισπράττει μόνο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος;
2. Αλήθεια κ. Βερόπουλε θα φέρεις και πελάτες από την Αυστρία; Ή περιμένεις να τα πάρεις από εμάς τους ΔΕΗτζήδες;

Κυριακή 2 Μαΐου 2010


Προσωρινή Διοικούσα ΕπιτροπήΜε την ιδρυτική καταστατική συνέλευση της 29/4/2010 εκλέχτηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


Παπαδόπουλος Βαγγέλης Πρόεδρος

Ανδρονικίδης Χρήστος Αντιπρόεδρος

Παγκούτσος Γιώργος Γραμματέας

Θεοδωρίδης Ευριπίδης Αν. Γραμματέας

Φραγκιαδάκης Γιώργος Ταμίας

Ζάμκος Αθανάσιος Αν. Ταμίας

Γεωργιάδου Δέσποινα Υπεύθυνη Ενημέρωσης
και Διαδικτύου


ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 3/5/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος Παγκούτσος