Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ανεξάρτητο, μη χρηματοδοτούμενο, χωρίς συνδικαλιστικές άδειες και 1 ένα € συνδρομή
www.ahskardias.blogspot.com
email:ergostasiako@yahoo.gr

Εξαπατήθηκε ή μας εξαπάτησε η ΓΕΝΟΠ

41% και όχι 35% η μείωση

Συγκεκριμένα το άρθρο 31 παρ. 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου ,προβλέπει:

5. Για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.

Δηλαδή η ρύθμιση αυτή καθορίζει το μέσο κατά κεφαλή κόστος και αυτό για τη ΔΕΗ διαμορφώνεται:
Το 2009 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ( με τις εργοδοτικές εισφορές) ήταν 1.485,4 εκ. € και οι εργαζόμενοι ήταν 22582 μέσο ετήσιο κόστος 1485400000:22582=65778 € και μηνιαίο 5481 € αυτό μειούμενο κατά 35%, όπως προβλέπει ο νόμος γίνεται 3562 €/μήνα .
Το 2010 συνολική δαπάνη μισθοδοσίας ήταν 1.242,2 εκ. € μειωμένη κατά 16,4% σε σχέση με το 2009.
Το 2011 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1.150 εκ. € μειωμένη κατά 8% σε σχέση το 2010.
Το 2012 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και με πρόβλεψη της μείωσης του προσωπικού σε 20500 εργαζόμενους η συνολική δαπάνη( με τις εργοδοτικές εισφορές) δεν πρέπει να υπερβεί 20500Χ3562Χ12 =876252000 € δηλαδή μειωμένη κατά 24% σε σχέση με το 2011.

Κανένας μέχρι τώρα υπηρεσιακός παράγοντας ούτε εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ ( που έκλεισε τη συμφωνία και όπως διαδίδεται με την βοήθεια του υφ. Εσωτερικών κ.Κουκουλόπουλου ) δεν μας είπε ότι η μείωση της συνολική δαπάνης μισθοδοσίας( με τις εργοδοτικές εισφορές) για το 2012 θα διαμορφωθεί κατά 24% μειωμένη σε σχέση με το 2011.

Είναι ολοφάνερο ότι αυτό το ποσό δεν εξοικονομείται με περιστολή υπερωριών κλπ, αλλά με «κούρεμα με την ψιλή» του μισθού σε ποσοστό ίσο και με των εταιρειών που δεν «εξαιρούνται» και μάλιστα μειούμενο συνεχώς με την μείωση του προσωπικού.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου