Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

«λύσεις» για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ

Η σημερινή κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, με τη πολιτική της κυβέρνησης, σάρωσε τα πάντα στην εργασία και ασφάλεια των εργαζομένων.
Μόνο ένα χώρο δεν άγγιξε, σε αυτόν που οι 300 εθνοπατέρες, πάντα σχεδόν ομόφωνα, κατάφεραν να δημιουργήσουν το τέλειο σύστημα, που όσοι υπάγονται σε αυτό να ευημερούν.
Αυτό λοιπόν το σύστημα προτείνω, έστω και μερικά, να εφαρμοστεί και στο ασφαλιστικό των εργαζομένων της ΔΕΗ και συγκεκριμένα:

Κατάργηση των ελαφρών, βαρέων και υπερβαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων και ένταξη τους στο παραπάνω σύστημα1
Πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με πληρωμή όλου του ποσού σε μια βδομάδα ( όπως παραπάνω)
Κρατική επιχορήγηση, ίδιας αναλογίας ανά ασφαλισμένο , με αυτή του παραπάνω συστήματος2
Θεσμοθέτηση εισφοράς3 σε όλες τις αγορές υλικών, κατασκευές έργων , αναθέσεις υπηρεσιών της ΔΕΗ, υπέρ του ασφαλιστικού της ταμείου
Εκμετάλλευση των εστιατορίων, κυλικείων4, που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους στους χώρους της ΔΕΗ από ταμείο
Ενοίκιο, υπέρ του ταμείου, για τοποθέτηση ΑΤΜ τραπεζών, αυτόματων πωλητών, καντινών σε χώρους της ΔΕΗ
Μετονομασία του Δ.Ε.Τ.Ε(Δικαιώματα Είσπραξης Τελωνειακών Εργασιών) σε «Δικαιώματα Εξηλεκτρισμού Της Ελλάδας» και απόδοση της εισφοράς 0,5%, στην αξία της καταναλωμένης ηλεκτρικής ενέργειας στο ασφαλιστικό ταμείο της ΔΕΗ, που εισπράτεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ
Διάθεση στο ασφαλιστικό ταμείο του ποσού των εκποιήσεων άχρηστων υλικών από τη ΔΕΗ

Παραπομπές:

Οι υπάλληλοι της Βουλής συνταξιοδοτούνται με 28,5 χρόνια εργασίας και λαμβάνουν εφάπαξ από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (ΤΑΥΒ) πέραν του ποσού που λαμβάνουν από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Το εφάπαξ του ΤΑΥΒ ισούται με 2 μισθούς ανά έτος ασφάλισης, δηλαδή με 28,5 έτη λαμβάνουν 58 μισθούς ή κατά μέσον όρο 200.000 ευρώ. Οσο δε για το εφάπαξ από το ΤΠΔΥ υπολογίζεται σε περίπου 50.000 ευρώ.
το ΤΑΥΒ, εκτός από την εισφορά 5% των υπαλλήλων, επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό της Βουλής περίπου με 200.000.000 € το χρόνο, με αυτή την αναλογία ανα ασφαλισμένο, το ταμείο της ΔΕΗ θα έπρεπε να επιχορηγείται 20πλάσιο ποσό.
όταν προκηρύσσονται σχετικοί διαγωνισμοί, η Βουλή εγγράφως ενημερώνει τους πιθανούς προμηθευτές ότι «στην τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται κρατήσεις 7,17% υπέρ ΤΑΥΒ και ΜΤΠΥ, όχι όμως και ο ΦΠΑ».

Α) Κεφάλαιο Γ΄ (Αρθρο 5 §10) του Οργανισμού του Κοινοβουλίου:« Πόροι του ΤΑΥΒ αποτελούν: Αι πρόσοδοι εκ της εκμεταλλεύσεως των καφενείων ή άλλων χώρων του Μεγάρου της Βουλής, του γηπέδου αυτού ή κάτωθι ή εις τας παρυφάς αυτού περιπτέρων (ανθοπωλείων κ.λπ.), διενεργουμένης είτε διά δημοπρασίας είτε δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών της διοικήσεως του ………..Ταμείου, εγκρίσει του προέδρου της Βουλής».

« Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Προκειμένου να εκμισθώσει το εστιατόριο και τα κυλικεία του ισογείου και του 2ου ορόφου του Μεγάρου της Βουλής και το κυλικείο του κτηρίου της Βουλής επί της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο),

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 10 του Οργανισμού του (υπ’ αριθμ. 990/2010 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ΦΕΚ Β΄ 1967/21.12.2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους εξής όρους:……..»

του Βαγγέλη Παπαδόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου