Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Η άλλη άποψη για την ανάπτυξη του Ενεργειακού Κέντρο

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να επιτρέψει σε ιδιώτες την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό όμως μέχρι τώρα δεν έγινε και η Ε.Ε μας «ετοίμασε» ένα πρόγραμμα υποχρεωτικής εκχώρησης σε ιδιώτες το 40% της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και μάλιστα το μισό αυτής από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα έχουν πάνω από 15 χρόνια διάρκεια ζωής, δηλαδή τις πιο καινούργιες που διαθέτει η ΔΕΗ , ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου V, Μελίτη και φυσικά το 40% της Πτολεμαΐδας V, μόλις κατασκευασθεί και όποιας νέας μονάδας κατασκευασθεί στο μέλλον.
Η κυβέρνηση και η Διοίκηση της ΔΕΗ απάντησαν στην παραπάνω απαίτηση της Ε.Ε με πρόταση ανταλλαγής του 40% ηλεκτρικής ενέργειας με ίσης αξίας με παραγωγούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και αναμένονται τα αποτελέσματα του “market test” από την Ε.Ε.
Δυστυχώς η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ , ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΔΕΗ κλπ , εκτός από κραυγές ( δεν πουλάμε, δεν πουλιόμαστε ) δεν έχουν ψελλίσει οποιαδήποτε πρόταση.
Με φανατισμό διεκδικούν την κατασκευή της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V, κόστους 1,2 δις. € και της Μελίτης ΙΙ, αποκρύπτοντας, ότι μόλις κατασκευασθούν είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να παραχωρήσει το 40% αυτών των δύο μονάδων σε ιδιώτες.
Είναι δυνατόν η ΔΕΗ να δανεισθεί 1,2 δις. € μόνο για την Πτολεμαΐδα V, γιατί απλούστατα τα λεφτά δεν υπάρχουν, με τσουχτερό επιτόκιο και να περιμένει η ΔΕΗ με το 60% της παραγωγής, που θα της απομείνει να ξεπληρώσει και να βγάλει κέρδος από την μονάδα αυτή ; ή απλά θα δουλέψουμε για τους Γαλλογερμανούς κατασκευαστές και τους ιδιώτες που θα εκμεταλλευτούν το 40%;
Χειροκρότησαν θερμά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, στην Κοζάνη, για την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 200 MW, από εταιρεία μετοχικής σύνθεσης 51% ΔΕΗ και 49% ιδιώτη (αμερικάνο;), με παράλληλη κατασκευή εργοστασίου κατασκευής πάνελ, με άλλη εταιρεία μετοχικής σύνθεσης 49% ΔΕΗ και 51% του ίδιου ιδιώτη και με κόστος επένδυσης 1 δις. €.
Σε κανένα 5ετές επενδυτικό πρόγραμμα η “ business plan ” της ΔΕΗ δεν αναφέρεται τέτοια επένδυση, ούτε το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει κάνει έστω και προμελέτη για παρόμοια επένδυση, πώς ξαφνικά ο κ. Παπανδρέου, χωρίς να ειπωθούν , έστω και βασικά οικονομικά στοιχεία της επένδυσης και ποιοι έκαναν αν έκαναν τη μελέτη είναι άγνωστο ή εθνικό μυστικό.
Με την οδηγία της Ε.Ε, 2003/87/ΕΚ , για τους βιομηχανικούς ρύπους μας επιβάλλουν μέχρι το 2020-23 να κλείσουν ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, λόγω εκπομπών CO2.
Οι συνδικαλιστές μας και γι αυτό το γεγονός, με χαμογελαστές φωτογραφίσεις σε συναντήσεις στις Βρυξέλες, αποδέχθηκαν τα παραπάνω και μάλιστα σε δελτίο Τύπου του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ αναφέρεται « ότι ο αγώνας κερδήθηκε».
Η Ε.Ε με την πρωτοβουλία NER300 με συνολικό ποσό 4,5 δις € ( έσοδα από την πώληση 300 εκατ. δικαιωμάτων CO2) θα παράσχει σημαντική οικονομική στήριξη, με χρηματοδότηση έως και κατά 50% το κόστος κατασκευής και επιχειρηματικής λειτουργίας για έργα που αφορούν τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η χρηματοδότηση της NER300 μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδότηση από άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ.
Καμία αναφορά, καμία πρόταση δεν έγινε, για πιθανές ευκαιρίες επένδυσης στα πλαίσια της πρωτοβουλίας NER300 από τους τοπικούς, πάσης φύσεως παράγοντες.
Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς του εκπεμπόμενου CO2 από τους λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της περιοχής στους κενούς ταμιευτήρες πετρελαίου στον Πρίνο, που με πιθανή κοινή κατασκευή με αγωγό μεταφοράς Φυσικού Αερίου (π.χ. του αγωγού Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία) και το κόστος των αγωγών να περιοριζόταν και διευκόλυνση και επιτάχυνση της έλευσης του Φυσικού Αερίου στην περιοχή.
Αποτελέσματα μια τέτοιας επένδυσης , πέρα από την έλευση του Φυσικού Αερίου, θα ήταν αμέσως το καθάρισμα της περιοχής από τα εκατομμύρια εκπεμπόμενου CO2, αλλά και η δυνατότητα για παραπέρα από το 2020-23, λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την διατήρηση θέσεων εργασίας.
Η ένα άλλο παράδειγμα, είναι η δέσμευση του CO2 σε φάρμες(βιοαντιδραστήρες) φυκιών για την παραγωγή βιομάζας και βιοντίζελ, δηλαδή για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και από ιδιώτες στις φάρμες φυκιών και από την ΔΕΗ για την παραγωγή βιοντίζελ.
Κατά το πρότυπο της επένδυσης του φωτοβολταϊκού, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να κατασκευασθεί μαζί με την Πτολεμαΐδα V και VI με κοινό σύστημα λιγνίτη, τέφρας και κοινή καμινάδα, αλλά με εταιρεία μετοχικής σύνθεσης 49% ΔΕΗ , 51% ιδιώτης και για την τροφοδοσία με λιγνίτη με εταιρεία με μετοχική σύνθεση 51% ΔΕΗ, 49% ιδίωτης (έτσι αλλιώς ιδιώτες εργολάβοι συμμετέχουν στην εξόρυξη λιγνίτη) .
Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΗ θα επένδυε λιγότερα από 1,2 δις € , που θα επένδυε μόνο για την Πτολεμαΐδα V, θα εκμεταλλευόταν περισσότερα MW και το βασικότερο η συνολική ισχύς, περίπου 1200 MW, θα προσμετρούσε στη ιδιωτική λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή και θα γλίτωνε η ΔΕΗ από την υποχρέωση εκχώρησης ισόποσης ισχύος ( ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλπ) και οι ιδιώτες θα είχαν ένα συνέταιρο με τεράστια εμπειρία και θα έλυναν το θέμα εύρεσης λιγνίτη.
Η ίδια συνταγή για την κατασκευή της Μελίτης II μάλλον θα ήταν συμφέρουσα για τη ΔΕΗ .
Επίσης με γρήγορους ρυθμούς πρέπει η κυβέρνηση να δημοπρατήσει την εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Ελασσόνας , Δράμας κλπ.
Επίσης ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση του κ. Κασαπίδη για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου 200 MW μόνο από ιδιώτες , μια παραλλαγή της πρότασης είναι να δοθεί το δικαίωμα κατασκευής φωτοβολταϊκού 50 KW και πάνω, στους πληττόμενους από την εξόρυξη του λιγνίτη για αντισταθμίσουν τις χαμένες θέσεις εργασίας στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.
Κουΐζ:
1. ποιος συνδικαλιστής κατεβαίνει στην Αθήνα για συνεδρίαση του Δ.Σ του συλλόγου του(με βαρβάτη συνδρομή), αλλά συνήθως αμείβεται και με εκτός έδρας; …….Αλκαπόνηδες. Ναι με υπογραφή του κ. Παπαϊωάννου.
2. πόσα τηλεφωνήματα και από ποια γραφεία, κάνει κάθε μέρα ο γνωστός «πληττόμενος»;
3. ο Αλφαμίτης μπαλάσκας, πόσα δίμηνα «προσλαμβάνει», με ειδικότητα παιδιά, γυναίκες συνδικαλιστών, νυν και πρώην;
4. μπαρμπαστέργιο θυμάσαι τις υποδείξεις σε αρμόδιο υπάλληλο, να μην αγοράζει τα τρόφιμα για το εστιατόριο με τον κανονισμό ΔΕΗ, αλλά με εκείνον του ΤΕΣ, άραγε προς τι το ενδιαφέρον;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου