Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

το 40% της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγήςκαι η μεγάλη κλοπή του ασφαλιστικού. του Βαγγέλη Παπαδόπουλου

Με τον ν.4491/1966 η ΔΕΗ, ως φορέας ασφάλισης, αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.4491/1966, πόροι για την παραπάνω ασφάλιση, είναι οι εισφορές των εργαζομένων της ΔΕΗ. Οι παραπάνω πόροι περιέρχονται στην ΔΕΗ η οποία αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη των δαπανών και όλων των υποχρεώσεων της ασφάλισης που απορρέουν από τον παραπάνω νόμο.
Από την λειτουργία του Ασφαλιστικού φορέα έχει σχηματισθεί περιουσία που είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ.
Η περιουσία αυτή προσδιορίστηκε ποσοτικά για την 31-12-1992 από αναλογιστική μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρείες WYATT και PRUDENTIAL, στο ποσό του 1,3 τρις. Δρχ που έγινε αποδεκτό από το ελληνικό δημόσιο.
Κατά το στάδιο της μετατροπής της ΔΕΗ σε Α.Ε και την διαδικασία μετοχοποίησης, η ΔΕΗ αδυνατούσε να καταβάλλει το παραπάνω ποσό στον νέο φορέα ασφάλισης ΟΑΠ-ΔΕΗ και ανέλαβε το Ελληνικό κράτος, μέσω του ν.2773 άρθρο 34 να υποκαταστήσει τη ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ΟΑΠ-ΔΕΗ.
Με τον ν.3383/2010 άρθρο 4 «αναπροσαρμογή χρηματοδότησης του ΟΑΠ-ΔΕΗ» , περικόπτεται εφεξής η χρηματοδότηση του ΟΑΠ-ΔΕΗ από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10% και εντέλλεται το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου να προβεί σε περικοπές των παροχών (συντάξεων κλπ).
Με το συγκεκριμένο άρθρο 4 του ν.3383/2010, ανατρέπεται ολοφάνερα η συμφωνία του άρθρου 34 του ν.2773/1991, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και του Ελληνικού Δημοσίου.
Παρά την έντονη αντίδραση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και οι υποσχέσεις για αλλαγή του νόμου, αυτός μέχρι σήμερα παραμένει ο ίδιος .
Μετά την παρέλευση τόσου χρόνου, είναι ανεξήγητη η στάση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, που σιωπηρά φαίνεται ότι αποδέχεται πια το άρθρο 4 του ν.3383/2010 ως έχει.
Επειδή η αθέτηση της παραπάνω συμφωνίας, από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου μας ζημιώνει, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, έχουμε έννομο συμφέρον να περιφρουρήσουμε τα συμφέροντά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία από τις παραπάνω καθώς και από τις μελλοντικές περικοπές που προβλέπει ο νόμος 3383/2010.
Ο μόνος σίγουρος τρόπος, γι αυτό, είναι να ανακτήσουμε τα ενσωματωμένα στην περιουσία της ΔΕΗ, περιουσιακά μας στοιχεία από τις ασφαλιστικές εισφορές, μετά την άρνηση του Δημοσίου για πλήρη κάλυψη , όλων των αναγκών του ΟΑΠ – ΔΕΗ, όπως ρητά έχει αναλάβει, διεκδικώντας ισόποσης αξίας περιούσια της ΔΕΗ.
Προτείνουμε να διεκδικήσουμε στα δικαστήρια, Ελληνικά και Ευρωπαϊκά , το 40% της λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής(η αξία της θα προκύψει από την εκτίμηση για την διάθεση προς τρίτους), μέχρι ίσης αξίας με την επικαιροποιημένη ποσοτικά, σήμερα και όπως προβλέπει ο ν.2773 ( σύμφωνα με τις αρχές, μεθοδολογία και παραδοχές της αναλογιστικής μελέτης των εταιρειών WYATT-PRUDENTIAL), αξία της περιουσίας των ασφαλιστικών μας εισφορών.
Μόνο έτσι ένα μέρος από λαϊκή περιουσία της ΔΕΗ θα παραμείνει πάλι λαϊκή περιουσία και θα μπορεί να χαλάσει τα σχέδια των γνωστών αντιλαϊκών συμφερόντων.
Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ(ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη) να σταθεί στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων και με την συνεργασία των άριστων νομικών της χώρας να μην αφήσει να κλέψουν την περιουσία των εργαζομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου