Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
www.ahskardias.blogspot.com
email:ergostasiako@yahoo.gr


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1


Σήμερα 15/02/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ», που εκλέχτηκαν από τις αρχαιρεσίες της 09/02/2011, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Συμβούλου Βαγγέλη Παπαδόπουλου με μοναδικό θέμα «Συγκρότηση σε σώμα».
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γιάννης Αναστασιάδης 2. Χρήστος Ανδρονικίδης, 3.Θόδωρος Κοτσογλανίδης 4. Βαγγέλης Παπαδόπουλος 5. Γιούλα Στάμου 6. Γιώργος Φραγκιαδάκης
Ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος κάνει γνωστό στα μέλη του Δ.Σ. τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, την υποβολή παραίτησης των συναδέλφων Χρήστου Λέντζη , εκλεγείς τακτικό μέλος και Αθανάσιο Ζάμκο εκλεγείς πρώτος αναπληρωματικός και τους καλεί να προχωρήσουν στην εκλογή του Προεδρείου με βάση το Καταστατικό.
Γίνονται ομόφωνα δεκτές οι υποβληθείσες παραιτήσεις και συμμετέχει στην συνεδρίαση ο επόμενος εκλεγείς αναπληρωματικός Λάζαρος Σιακαβάρας
Έπειτα από μυστική ψηφοφορία αναδείχτηκαν για τα πιο κάτω αξιώματα:

Πρόεδρος: Βαγγέλης Παπαδόπουλος έλαβε 7 ψήφους
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ανδρονικίδης έλαβε 7 ψήφους
Γραμματέας: Γιώργος Φραγκιαδάκης έλαβε 7 ψήφους
Αν. Γραμματέας: Γιούλα Στάμου έλαβε 7 ψήφους
Ταμίας: Γιάννης Αναστασιάδης έλαβε 7 ψήφους
Αν. Ταμίας Θόδωρος Κοτσογλανίδης έλαβε 7 ψήφους
Υπεύθ. τύπου και διαδικτύου: Λάζαρος Σιακαβάρας έλαβε 7 ψήφους

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα λύθηκε η Συνεδρίαση.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος Φραγκιαδάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Ανδρονικίδης

Γιούλα Στάμου

Γιάννης Αναστασιάδης

Θόδωρος Κοτσογλανίδης

Λάζαρος Σιακαβάρας