Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Σήμερα Πέμπτη 29 Απριλίου 2010 και ώρα 2.00 μ.μ οι υπογεγραμμένοι όλοι έλληνες πολίτες και ενήλικες, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που βρίσκεται στο 14ο χλμ της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης-Πτολεμαϊδας με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού σωματείου και αφού έχουν τα νόμιμα προσόντα που ο ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία ομόφωνα

Αποφάσισαν τα παρακάτω:
1. Ιδρύουν συνδικαλιστικό σωματείο με επωνυμία « ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ » με έδρα τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και σκοπό αυτόν , που αναφέρεται στο καταστατικό.
2. Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει σημερινή χρονολογία και αποτελείται από είκοσι οχτώ (28) άρθρα , και το οποίο το υπόγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ.
3. Εκλέγουν παμψηφεί εφταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή, στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για την νομιμοποίηση του σωματείου και να συγκαλέσει την Α’ τακτική Γενική Συνέλευση των μελών , αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη της προσωρινής επιτροπής είναι όλα κάτοικοι Ν.Κοζάνης και είναι τα παρακάτω:

α/α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Κατοικίας
1
Ανδρονικίδης Χρήστος
2
Γεωργιάδου Δέσποινα
3
Θεοδωρίδης Ευριπίδης
4
Ζάμκος Αθανάσιος
5
Παγκούτσος Γιώργιος
6
Παπαδόπουλος Βαγγέλης
7
Φραγκιαδάκης Γιώργος

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφτηκε από όλα τα ιδρυτικά μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου