Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

Γιατί Εργοστασιακό Σωματείο ;

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Εργοστασιακό Σωματείο με έδρα τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και με τον τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ».Έδρα, γραφεία καθώς και οι χώροι των γενικών συνελεύσεων του Σωματείου ορίζεται να λειτουργούν αποκλειστικά στον εργασιακό χώρο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.Η διατήρηση και προστασία των θέσεων εργασίας του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

2.Ο εκσυγχρονισμός , του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και των άλλων λιγνιτικών μονάδων της Δυτ. Μακεδονίας, με χρήση φυσικού αερίου και συνδυασμένη καύση.

3.Η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων των μελών οικονομικών, κοινωνικών,
Η ιστορία , αλλά και κοινή λογική , λέει ότι τα Εργοστασιακά Σωματεία από τη φύση τους είναι ενωτικά ( ιδιαίτερα σε μικρούς εργοστασιακούς χώρους), γιατί απλούστατα μπορούν να γίνουν μέλη , σε αυτά, όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο, σε αντίθεση με τα κατά ειδικότητα ( Τ1,Τ3, ΔΟ1, ΔΟ2 κλπ) και κατά κλάδο ( τεχνικοί , διοικητικοί, επιστήμονες κλπ) Σωματεία.

Ο ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ βαδίζει , σταθερά μειούμενος προς τους 300-350 εργαζόμενους, τι νόημα έχουν έστω και δέκα( αν και είναι περισσότερα) Σωματεία και να διαθέτουν 20-30 εργαζόμενους το καθένα;

Μπορούμε με τέτοιο κατακερματισμό δυνάμεων να αποκρούσουμε το σοβαρότερο πρόβλημα, που είναι το κλείσιμο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ;

Μπορούμε να αγωνιστούμε για την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτ. Μακεδονία , που είναι και ο μοναδικός τρόπος και την επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ;

Είναι επιτακτική η ανάγκη για συνένωση όλων των δυνάμεων του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ σε ένα σωματείο, ο μόνος δρόμος για την διατήρηση των θέσεων εργασίας μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου