Τρίτη 13 Ιουλίου 2010

ενημέρωση για το ασφαλιστικό

Από το Εργοστασιακό Σωματείο ΑΗΣ Καρδιάς θα γίνεται ενημέρωση, για το ασφαλιστικό, για κάθε συνάδελφο ξεχωριστά.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 523

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14/7/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒαγγέλης Παπαδόπουλος Γιώργος Παγκούτσος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου